BITEMERKET: Selv gjennom tykke vinterklær, fikk den da ti år gamle jenta tydelige bittmerker i låret.
BITEMERKET: Selv gjennom tykke vinterklær, fikk den da ti år gamle jenta tydelige bittmerker i låret.

Politihunden som bet 10-åring er vedtatt avlivet

Trøndelag politidistrikt har omgjort sitt tidligere vedtak om å omplassere politihunden som bet en 10 år gammel jente i 2018. Nå skal hunden avlives.

Publisert

Politihunden som 10. desember 2018 bet ei da 10 år gammel jente i Åsmarka nord for Hamar er vedtatt avlivet, melder Trøndelag politidistrikt.

Innlandet politidistrikt har i dag ringt til jentas mor Guro Wardberg og varslet om at de ikke vil klage på vedtaket. Hunden vil dermed bli avlivet.

− Jeg synes hele saken er bare trist. Det at en hund uprovosert angriper et barn skal aldri skje. Jeg synes det i utgangspunktet er trist at en hund må avlives, men jeg er glad for at hunden som jeg mener er ustabil ikke kan angripe på nytt. Jeg er glad for at denne saken nå er avsluttet, sier Wardberg.

Ut over dette ønsker hun ikke å kommentere saken.

Seksjonsleder Knut Erik Amundsen i Innlandet politidistrikts seksjon for operative fag, har følgende kommentar til Politiforum:

− Vi er fornøyde med at det har kommet en avgjørelse i saken og en avklaring for familien som har påklaget vedtaket om omplassering. Vi tar vedtaket til etterretning og vil ikke påklage det nye vedtaket. Vi vil følge vedtaket innen fristen som er gitt.

Beit på nytt

Det var Wardberg som opprinnelig begjærte hunden avlivet etter at den bet datteren, men Trøndelag politidistrikt avgjorde i juni 2019 istedenfor at hunden skulle omplasseres.

Moren klagde på vedtaket, og torsdag 23. april omgjorde Trøndelag politidistrikt sin beslutning.

Til Politiforum opplyser Trøndelag politidistrikt at klagen på det opprinnelige vedtaket ble oversendt Politidirektoratet for avgjørelse.

«Saken kom i retur fra Politidirektoratet pga nye opplysninger i saken. Det medførte at Trøndelag politidistrikt  omgjorde det opprinnelige vedtak og fattet nytt vedtak 23.4.20 om avlivning av hunden. Innlandet politidistrikt kan påklage vedtaket til Politidirektoratet», skriver Trøndelag politidistrikt i en e-post.

I en e-postoppfølging skriver avdelingsdirektør for Forvaltningsenheten i Trøndelag politidistrikt, Siw Hind, at det har vært to nye episoder med hunden der den har bitt to politibetjenter.

«Disse var av mindre alvorlig art, og ingen kom til skade», skriver Hind.

Hunden forble i politidistriktet

Politiforum har tidligere avslørt at politihunden siden før jul har bodd hjemme hos fagleder for hund i Innlandet politidistrikt, til tross for det opprinnelige vedtaket om omplassering.

I dette vedtaket skriver Trøndelag politidistrikt:

«Dersom hunden blir værende i nabolaget, vil den subjektive følelsen av utrygghet kunne gå ut over både de berørte og andre som får kjennskap til hendelsen, i større grad enn det som må tåles. Dette medfører at avliving anses som forholdsmessig dersom det ikke er praktisk mulig å omplassere hunden til en hundefører utenfor Innlandet politidistrikt.»

Politihunden forble imidlertid i Innlandet politidistrikt, en opplysning som kom fram i et Facebook-innlegg og som Politiforum senere fikk bekreftet fra politidistriktet.

Politiforum er kjent med at politihunden etter det opprinnelige vedtaket har bodd hos en pensjonert hundefører i Gudbrandsdalen og vært på kennel før den endte opp hos fagleder for hund før jul.

Innlandet politidistrikt opplyser at dette har kostet distriktet til sammen 67.850 kroner, hvorav 16.000 har gått til fagleder for hund. Dette kommer på toppen av kjøpesummen for politihunden, på 50.000 kroner.

Ikke klageberettiget

Til Politiforum opplyser imidlertid Hind i Trøndelag politidistrikt at klagen fra moren betød en utsettelse av det opprinnelige vedtaket.

− Det betyr at gjennomføringen av vedtaket utsettes og at Innlandet politidistrikt skulle ivareta hunden i påvente av klagesaken skulle bli endelig avgjort hos Politidirektoratet, sier Hind.

Da jentas mor først klaget på det opprinnelige vedtaket, ble hun av Trøndelag politidistrikt opplyst at hun ikke var klageberettiget.

Nå viser det seg saken med klagen fra moren ble oversendt til Politidirektoratet for avgjørelse, fordi hun kunne ha en «rettslig klageinteresse».

Dette endte altså med at politiet nå begjærer hunden avlivet, et vedtak Innlandet politidistrikt har bestemt seg for å ikke klage på.

Powered by Labrador CMS