2019-kullet fra PHS i Stavern under uteksamineringen i juni.
2019-kullet fra PHS i Stavern under uteksamineringen i juni.

2,6 prosent av disse har fast politijobb

Ved utgangen av tredje kvartal hadde 16 studenter fra 2019-kullet ved Politihøgskolen (PHS) fast politijobb.

Publisert

Det går fram av de siste jobbtallene fra Politidirektoratet (POD) som ble publisert i dag.

Totalt 618 personer fra 2019-kullet hadde bestått PHS per 30. september i år. 178 av disse hadde fast eller midlertidig politistilling - tilsvarende 28,8 prosent.

Tilsvarende tall for tidligere år, er 41,8 prosent i 2018, 51,9 prosent i 2017, 59,5 prosent i 2016 og 78,6 prosent i 2015.

- Tallene viser at nyutdannede får jobb etter endt politiutdannelse, men at det kan ta tid å få fast ansettelse, sier HR-direktør Karin Aslaksen i POD i en pressemelding.

Åtte av ti fra 2018-kullet i jobb

Per 30. juni var 271 personer fra 2019-kullet i politijobb, men nesten 100 av disse er uten arbeid tre måneder senere.

- Utviklingen er forventet, og kommer av at mange nyutdannede har vært ansatt i midlertidige sommervikariater, sier Aslaksen.

For studenter fra tidligere kull, er statusen denne:
2018: 80,8 prosent har politijobb
2017: 90,9 prosent har politijobb
2016: 95,2 prosent har politijobb

663 står uten politijobb

Totalt står nå 663 politifolk fra de fire siste kullene med vitnemål fra PHS, men uten jobb i politiet. Det tilsvarer omtrent et helt årskull på skolen.

«Det er har vært – og er - en erkjent stram økonomi i politidistriktene. Dette påvirker også takten i ansettelser, knyttet til naturlig avgang og realisering av tilskudd til nye stillinger, som ofte har blitt gjort mot slutten av året», skriver PHS i en pressemelding.