STØRSTE UTBYGGING I EUROPA: Når de enorme vindmølledelene skal fraktes på offentlig vei, trengs det bistand fra politiet.

Søker etter «vindmøllepoliti»

I en «snurrig» utlysning fra Trøndelag politidistrikt, søker de etter politifolk som kan kjempe med vindmøller.

Publisert

Trøndelag politidistrikt søker nå etter politifolk som skal ha oppgaver litt utenom det vanlige. Hovedoppgaven for de som blir ansatt i de midlertidige stillingene i Fosen lensmannsdistrikt, er nemlig «ledsagelse av vindmøller langs offentlig vei»

Fristen for å søke er i dag, og selv om det ikke er «førstemann til mølla», kan det være gode sjanser for nyutdannede som ofte har stått i motvind, med vanskeligheter for å få jobb. 

Vindmølletransport er ikke bare, bare. Vindmølledelene er så gigantiske at politiet må sikre kjørebanen i begge retninger når disse skal fraktes. 

STORUTBYGGING: Utbyggingen av vindmølleparkene på Fosen er Europas største vindmølleutbygging på land.

Politiforum har vært i kontakt med Trøndelag politidistrikt. De har foreløpig ikke besvart vår henvendelse. 

80 meter vingespenn

Vindmøllene som skal settes opp i Fosen i Trøndelag, er en del av Europas største vindmølleutbygging på land. 

Avisa Fosna-Folket har fulgt Vindmølle-prosjektet til Fosen Vind AS tett, helt siden 2004, da det ble sendt ut meldinger om at man vurderte vindkraftverk på Fosen. Journalist Jakob Ellingsen forteller at det blant annet er pensjonerte politifolk som har jobbet med vindmølletransport tidligere. 

- Det er ikke første gang de lyser ut denne typen stillinger. Tidligere har politidistriktet hyret inn pensjonerte politifolk til å følge transportene, men det har også vært en del ferske politifolk som har gjort disse oppgavene, sier han. 

- Disse vindmølledelene er så enorme. Det er store turbiner og aggregater, og «vingespennet» på vindmøllene er på over 80 meter. Selve bladene er 57 meter lange, og stammen vindmøllene er festet på er så brede at de tar begge sider av veien, så det er viktig at politiet passer på at det ikke er noen i veibanen i begge kjøreretninger når dette skal fraktes, forteller Ellingsen. 

I stillingsutlysningen skriver Trøndelag politidistrikt at de enorme vindmølledelene transporteres fra Monstad kai, i Åfjord kommune på Fosenhalvøya, langs offentlig vei til Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet. Til sammen skal hele 56 vindmøller transporteres. 

Reaksjoner

Vindmølleutbyggingen i Fosen består av seks vindmølleparker, som settes opp i ulike områder på Fosenhalvøya. 

Det har stormet rundt flere av utbyggingene. Blant annet er det planlagt vindmøllepark i samiske beiteområder. Den samiske befolkningen har gått rettens vei for å kjempe mot vindkraftutbyggingen, og argumenterer for at den vanskeliggjør reindriften. 

Dom i saken har foreløpig ikke falt. 

Powered by Labrador CMS