SKUDDENE PÅ ROA: Sommeren 2015 havner en politipatrulje i skuddveksling ved en bensinstasjon på Roa på Hadeland. Et nytt lovforslag vil gi en betydelig straffeskjerpelse for å avfyre skudd mot politiet.
SKUDDENE PÅ ROA: Sommeren 2015 havner en politipatrulje i skuddveksling ved en bensinstasjon på Roa på Hadeland. Et nytt lovforslag vil gi en betydelig straffeskjerpelse for å avfyre skudd mot politiet.

Regjeringen vil skjerpe straffen for å skyte mot politiet

Vil øke strafferammen for å skyte mot politiet fra tre til ti år, med en minstestraff på ett år.

Publisert

– Skyting mot politiet er ikke bare farlig for personene det skytes mot, men innebærer også et angrep på den offentlige interessen i å la politiet utføre sitt samfunnsoppdrag om å bevare offentlig ro og orden på en effektiv måte. Det bør markeres med et eget straffebud med skjerpet strafferamme, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), i en pressemelding. 

Det foreslås også at å innføre en egen lovregel for å straffe den som tar et tjenestevåpen fra politiet. 

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser også at de foreslår endringer som styrker det strafferettslige vernet for alle offentlige tjenestepersoner. Dette gjelder blant annet nye straffebud om grov vold, grove trusler og grovt skadeverk mot offentlig tjenesteperson, i tillegg til vern mot vold, trusler og skadeverk som gjengjeldelse for en tjenestehandling. 

De foreslår også et forsterket vern for brann- og redningspersonell når de er på oppdrag. 

LES OGSÅ: Regjeringen vil ha minimumsstraff for å skyte mot politiet