TESTER: Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, forteller at de jobber for at politiet skal ha tilgang på tester for koronaviruset.

Forventer ekstrabevilgning til nyansettelser

PF-leder Sigve Bolstad sier han tar for gitt at det blir gitt ekstrabevilgninger til Politidistriktene, når 300-400 ekstra politifolk nå skal ansettes.

Publisert

Den siste tiden har en rekke ulike tiltak blitt satt i verk, i politiet og i resten av samfunnet, for å hindre spredning av koronaviruset. Alle ikke-kritiske publikumstjenester er stengt, mange har hjemmekontor, all IP-trening med unntak av skytegodkjenning for pistol og MP5 er utsatt, og det er innført midlertidig grensekontroll, blant annet. I tillegg bes folk om å begrense sosial kontakt. 

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, sier det nå er viktig å bidra til å opprettholde best mulig beredskap for befolkningen, og han er imponert over arbeidet som gjøres. 

- Jeg er imponert over den gode innsatsen som gjøres av alle ansatte i politiet, helsevesenet og nødetatene generelt. Vi føler også med dem som blir rammet på det menneskelige plan og økonomisk, sier Bolstad. 

- Vi er i en helt ekstraordinær situasjon og vi må ta i bruk ekstraordinære tiltak. Det innebærer at vi må følge de rådene og retningslinjene som kommer fra Folkehelseinstituttet til punkt og prikke. Og det innebærer at vi i Politiets Fellesforbund skal bidra i en svært krevende situasjon og opprettholde beredskapen for befolkningen. Derfor vil det bli en utstrakt bruk av fleksibilitet, en tett dialog med arbeidsgiver og en forståelse for den situasjonen som hele samfunnet er i, sier Bolstad. 

LES OGSÅ: Ber Politidirektoratet ansette 300-400 politifolk

Etablere sterke apparat

Han legger til at han nå har daglig kontakt med politidirektør Benedicte Bjørnland, og mener samarbeidet er godt. 

- Slik som situasjonen er nå ønsker jeg å gi ros til det gode samarbeidet vi har med Politidirektoratet, og for min del opp mot politidirektøren. Lokallagene våre og lokallagslederne har også en helt sentral rolle opp mot sin ledelse. Det er viktig at lokalagene har etablert et sterkt apparat for å håndtere situasjonen og for å være tettest mulig på medlemmene våre. Lokallagene våre er tilgjengelige for lokale spørsmål og vi på forbundskontoret er tilgjengelig både på telefon og chat, sier han. 

Han legger til at det er viktig å planlegge for at situasjonen kan bli langvarig, og få rutiner for dette. 

- Nå er det viktig at vi også ser den enkelte i etaten. Vi har ulike behov og noen er i en mer sårbar situasjon enn andre. Nå er det tid for omsorg og å se hverandre, sier Bolstad. 

LES OGSÅ: Koronaviruset: Dette er tiltakene i politiet

Nyansettelser

Mandag uttalte justis- og beredskapsminister Monica Bæland at hun hadde bedt Politidirektoratet om å ansette 300-400 politifolk, for å styrke beredskapen på grunn av sykefravær og karantene i forbindelse med koronaviruset. 

Sigve Bolstad sier dette er et tiltak de støtter fullt ut. 

- Vi mener det er behov for at dette skjer raskt, på grunn av at politietaten er kategorisert som en kritisk samfunnsfunksjon. Det er satt inn en rekke ekstraordinære tiltak ved flyplasser, havner og grenseoverganger, og for å kunne håndtere dette er det helt avgjørende å få ressurstilgang. Vi i Politiets Fellesforbund har hatt et mantra i flere år om at de som er ferdig utdannet fra Politihøgskolen må få fast jobb. Det er samfunnet tjent med, og særlig i denne tiden, sier han. 

- Min tilnærming er at samfunnet også i en normaltilstand har behov for hver og en av dem, legger Boldstad til. 

Mange politidistrikt har allerede stram økonomi, og Bolstad foklarer at han tar for gitt at det vil følge ekstra bevilgninger med ansettelsene av de 300-400 ekstra politifolkene. 

- Hvis det ikke gis vil man styrke beredskapen med å ansette politiutdannet personell, mens man i neste omgang må gjøre et nedtrekk, og da er man like langt. Man kan ikke bruke penger man ikke har. Derfor tenker jeg at å gi overskridelsesfullmakter er helt naturlig, sier Bolstad. 

Han presiserer at det også er krevende for dem som står i en nedbemanningsprosess, for eksempel i PU.

- Det er vanskelig å forstå at det skal nedbemannes på den ene siden og samtidig oppbemannes på den andre siden, fordi man trenger ressurser. Vi har derfor adressert et ønske om å sette nedbemanningsprosessen på vent for å eventuelt kunne nyttiggjøre seg av dyktige medarbeidere i denne ekstraordinære perioden, sier han.

 

LES OGSÅ: Alle studenter og ansatte ved Politihøgskolen bedt om å gå i karantene

Koronatester

I går meldte Dagbladet at 1000 politiansatte sitter i karantene. Dette inkluderer også sivilt ansatte. 

I Oslo politidistrikt har ansatte i politiet vært involvert i flere hendelser der det skal ha vært kontakt med smittede personer. Det har medført at en rekke politifolk nå sitter i karantene uten å vite om de er smittet eller ikke. 

I dag er reglene slik at politietaten er likestilt med andre innbyggere, og politifolk får dermed ikke teste seg hvis de ikke tilfredsstiller kravene til testing for befolkningen for øvrig. 

Bolstad mener det er viktig at politiet får tilgang på tester. 

- Vi har stor forståelse for at det er stor pågang for å bli testet, og at særlig syke og de som er minst mostandsdyktige, og helsepersonell i første omgang har behov. Men politiet må få en høy prioritet, særlig når vi er definert som en særlig kritisk samfunnsfunksjon, sier Bolstad. 

- Det er viktig å ikke få store antall tjenestefolk i karantene, sier han. 

LES OGSÅ: Kjære medmenneske, - det er nå det gjelder

Powered by Labrador CMS