PHS-styremøte: To styremedlemmer trakk seg i protest mot regjeringen

To medlemer i Politihøgskolens styre trakk seg under dagens styremøte, i protest mot at regjeringen overkjørte styrets vedtak om hvor et studentkutt skal tas. - Synd ikke et samlet styre gikk av, sier avgått styremedlem.

Publisert

Torsdag ettermiddag ble det holdt ekstraordinært styremøte ved Politihøgskolen. Her ble justisdepartementets tildelingsbrev for 2020 diskutert. I tildelingsbrevet ble det slått endelig fast at kuttet på 150 politistudenter skal tas ved Politihøgskolen i Oslo

Det skapte sterke reaksjoner da regjeringen i statsbudsjettet for 2020, overstyrte vedtaket fra Politihøgskolens styre, og vedtok å kutte 150 studieplasser ved bacheloravdelingen i Oslo. Dette var stikk i strid med PHS-styrets vedtak om at et kutt i antall studenter skulle tas i Staven, og styret ga klar beskjed om at de mente regjeringen overkjørte styrets autonomi. 

Under møtet i dag valgte styremedlemmene Kristina Kepinska Jakobsen og Henning Kaiser Klatran å trekke seg. Styreleder Hans Vik bekrefter overfor Politiforum at autonomispørsmålet var bakgrunnen for at de trakk seg. 

LES OGSÅ: - Sjokkstemning ved Politihøgskolen i Oslo

- Ingen hensikt å sitte i et styre

Henning Kaiser Klatran trakk seg fra Politihøgskolens styre under dagens styremøte.
Henning Kaiser Klatran trakk seg fra Politihøgskolens styre under dagens styremøte.

Klatran uttaler til Politiforum at han ikke kunne bli sittende, og implisitt akseptere å bli overkjørt av regjeringen. 

- Jeg synes det er synd at ikke et samlet styre gikk av. Jeg tenker det hadde vært et enda sterkere signal, sier Klatran. 

Jeg synes det er synd at ikke et samlet styre gikk av. Jeg tenker det hadde vært et enda sterkere signal.

Henning Kaiser Klatran

- Styret har i hele høst sagt veldig tydelig fra om at det er styret som skal bestemme hvordan studieplassene fordeles på de ulike campusene. Vi har også slått fast at retten til å bestemme dette er fastsatt i forskrift for Politihøgskolen. Dette har vi også understreket i brev til justiskomiteen og Justisdepartementet. Da mener jeg det blir feil av styret å nå bøye seg for budsjettvedtaket, siden vi har sagt så tydelig hele tiden at dette er noe vi har rett til å bestemme, sier han. 

Klatran mener regjeringen i praksis har gjort det umulig for styret å utføre de oppgavene de er satt til, ut fra forskriften.

- Da har det heller ingen hensikt å sitte i et styre, mener jeg, sier Klatran. 

LES OGSÅ: PHS-styret slår tilbake mot politisk styring

- Respekterer deres syn

Styreleder Hans Vik sier han synes det er beklagelig at Jakobsen og Klatran trakk seg. 

- De har vært viktige stemmer som har gjort en god jobb, men jeg respekterer synet deres, sier Vik. 

- Jeg er veldig tilfreds med at resten av styret fortsetter, og at de vil fortsette kampen for styrets autonomi, og kjempe videre for å få en best mulig politihøgskole ut fra de rammevilkårene som til enhver tid gjelder. Politihøgskolen er en veldig god utdanningsinstitusjon. Uten lov og orden vil samfunnet forvitre, og det er helt kritisk å ha en god politiutdanning, sier han, til Politiforum. 

Under styremøtet ble det vedtatt at tildelingsbrevet tas til etterretning og legges til grunn for 2020. Dette ble vedtatt mot styremedlem Henning Kaiser Klatrans stemme. På dette tidspunktet hadde Kristina Kepinska Jakobsen allerede trukket seg, og hun var dermed ikke med på stemmegivningen. 

Fastholder synet på autonomien

Styret vedtok også at de fastholder sitt syn som fremgår av vedtaket 4. desember 2019, og vil arbeide for å sikre autonomien. 

- Vi har klargjort at vi er uenige med regjeringen i dette, men det er Stortinget som vedtar budsjettet og vi må legge det til grunn. Så fastholder vi vårt syn på autonomien, og skal jobbe videre for det, sier Vik, og legger til at nøyaktig hvordan dette skal gjøres vil de komme tilbake til. 

Debatten om autonomien til Politihøgskolens styre har også ført til at ansatte ved studiestedet i Stavern og i Oslo har opplevd å bli satt opp mot hverandre. Under styremøtet 10. januar ble det klart at 68 ansatte hadde signert et opprop, der de ba styret om å tvinge rektor ved Politihøgskolen til å trosse Justisdepartementet. Samtidig hadde 64 andre ansatte svart med et annet opprop om at de var uenige i det kollegene skrev, ifølge Khrono

De 64 ansatte var hovedsakelig fra Stavern, men også fra andre studiesteder ved Politihøgskolen. 

LES OGSÅ: Verdens beste politiutdanning - også i Stavern

Powered by Labrador CMS