3459 søkere til 400 studieplasser

Færre søker seg til politiutdanningen i år enn tidligere. Leder for opptaksseksjonen ved PHS tror grunnen kan være kutt i antall studieplasser og uro rundt jobbutsikter. 

Publisert

Nedgangen i antallet søkere til Politihøgskolen kommer også i et år hvor antall studieplasser har blitt kuttet fra 550 til 400. 

I 2018 ble antallet politistudenter redusert fra 720 til 550, og fra høsten 2020 skal det kuttes til 400 nye politistudenter i året. 

Ifølge Politihøgskolen var det rekord i antall søkere i 2016. Da var det 7,9 søkere til hver av de 720 studieplassene. I 2019 var antallet 7,4 søkere til hver av de 550 plassene, mens antallet for 2020 er 8,6 søkere til hver av de 400 plassene. 

Linn-Hege Lauvset, rådgiver ved seksjon for Opptak og rekruttering ved Politihøgskolen, er derfor ikke bekymret over at søkertallet går ned. Hun tror kuttet i antall studieplasser, og at det er vanskelig for nyutdannede å få jobb, er grunnen til at søkertallet har gått ned. 

- Vi er ikke overrasket, og heller ikke bekymret over færre søkere. Det har jo vært debatt om redusert studentopptak og fordeling av studieplasser. Og ikke minst uro rundt jobbutsikter for nyutdannet politi. Disse forholdene kan ha påvirket aktuelle søkere. Vi ønsker selvsagt enstørst mulig interesse for å søke politiutdanning, men vi opplever vel at søkertall og antall studieplasser står i forhold til hverandre, sier hun, i en pressemelding. 

Årstall Antall søkere til Politihøgskolen
2020 3459 søkere
2019 4063 søkere
2018 4706 søkere
2017 4874 søkere
2016 5663 søkere
2015 5107 søkere

LES OGSÅ: Antall politistudenter kuttes til 400

2286 hadde ett av studiestedene ved Politihøgskolen som sitt førstevalg på Samordnet opptaks liste, da søknadsfristen utløp 1. mars. Nå skal søkere sende inn dokumentasjon, og det skal forberedes for opptaksprøver. 

- Det viktigste for Politihøgskolen er at vi sitter igjen med et solid antall kvalifiserte søkere i sluttprosessen. Det er en lang og grundig vei dit, for å sikre best mulig kvalitet inn mot siste runde av opptaket. Jeg har god tro på at vi også i år får et tilstrekkelig antall godt kvalifiserte og motiverte kandidater som starter på politiutdanningen til høsten, sier Lauvset. 

LES OGSÅ: Politistudentene er igjen landets mest fornøyde

Powered by Labrador CMS