Etter en lang prosess har politiet valgt nye politibiler. Valget falt på Volvo V90CC som liten patruljebil og hundebil (som på bildet), og Mercedes-Benz Vito til stor patruljebil. 

Dette blir politiets nye biler

Politiet har bestemt seg for at Volvo V90CC og Mercedes-Benz Vito skal bli politiets patruljebiler de neste syv årene.

Publisert

Politiets Fellestjenester har lenge jobbet med å få på plass en ny avtale om politibiler. Nå har de landet på Volvo V90CC som liten patruljebil og hundebil og Mercedes-Benz Vito som stor patruljebil. 

Politiet har dermed tildelt Volvo og Bertel O Steen kontrakt på patruljebiler for 2020 til 2027. Kontraktene vil bli undertegnet etter at den lovpålagte karensperioden er gått ut. 

- Kontraktene er tildelt leverandørene som hadde best forhold mellom kostnad og kvalitet basert på politiets evalueringskriterier. Det er viktig å presisere at kontraktene er tildelt nå, og ikke signert. Etter utløp av den lovbestemte karenssperioden vil Politiets Fellestjenester signere kontrakt med de valgte leverandørene, sier Tor Arne Ballo, prosjektleder for kjøretøyanskaffelsen, til Politiforum. 

FORNØYD MED VITO: Mercedes-Benz Vito er allerede i bruk som politibil mange steder i landet. Nå har politiet bestemt seg for å bestille flere av den.

Han forteller at den estimerte verdien på kontraktene er på 1,2 milliarder norske kroner. 

Politiforums oversikt over de mest vanlige bilene i politiet, viste at det per 15. mars 2019 var registrert 15 eksemplarer av Volvo V90 CC i politiet. 

Mercedes-Benz Vito er en vanligere bil i politiet. Per 15. mars var det 393 eksemplarer av denne bilen i politiets bilpark. 

Se video om hvordan bilene ble valgt ut lenger ned i teksten. 

Ti aktører

I alt ti aktører fra hele Europa meldte sin interesse om å levere biler til politiet. Fem av disse oppfylte kravene for å delta i konkurransen. 

- Når kan den første politibilen være klar til bruk i tjeneste? 

- Vi forventer at de første bilene er i operativ tjeneste i løpet av våren neste år, sier Ballo. 

- I etterkant av kontraktsignering vil det blant annet bli gjennomført prototypebygging med ytterligere brukerinvolvering og utarbeidelse av opplæringsmateriell, sier han, til Politiforum.  

Direktør Helge Clem i Politiets Fellestjenester, sier i en pressemelding at målet med anskaffelsen har vært å finne de bilene som best dekker politiets behov, i dag og i fremtiden, og innenfor dagens økonomiske rammer. 

Som Politiforum tidligere har skrevet, får politidistriktene også mulighet til å lease politibiler når politiets nye bilavtale trer i kraft. «Antall kjøretøy som er kjøpt de siste årene er for lavt for å stabilisere/forbedre snittalderen», understrekes det i konkurransegrunnlaget. PFT mener løsningen på å ta igjen noe av etterslepet i bilparken, kan være leasing. 

LES OGSÅ: Disse bilene er det flest av i politiet

Politiets Fellestjenester har laget en informasjonsvideo om hvordan tester av nye mulige patruljebiler gjøres. Den kan du se her: 

Powered by Labrador CMS