Tidligere Økokrim-sjef Trond Eirik Schea har fått nye oppgaver i jobben som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.
Tidligere Økokrim-sjef Trond Eirik Schea har fått nye oppgaver i jobben som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.

Søknadsfristen for stillingen som Økokrim-sjef er utvidet

Kun tre søknader er kommet inn. 

Publisert

Over et halvt år etter at tidligere Økokrim-sjef Trond Eirik Schea ble utnevnt til førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, ble stillingen som ny sjef for Økokrim lyst ut. I utgangspunktet var søknadsfristen for stillingen satt til 27. april. Men nå er søknadsfristen utvidet til 12. mai. 

Ut fra endringsloggen for stillingsutlysningen, ble det gjort endring i annonsen 28. april. 

Karin Aslaksen, avdelingsdirektør for HR og HMS i Politidirektoratet forteller til Politiforum 4. mai, at de har fått inn tre søknader til stillingen. 

- Grunnen til at søknadsfristen er utsatt er en kombinasjon av høyt arbeidspress grunnet koronasituasjonen og mange fridager i perioden, sier hun. 

Sjefen for Økokrim har ansvaret for enhetens samlede virksomhet, og vil også ha funksjon som førstestatsadvokat. I stillingsutlysningen står det at «Økokrimsjefen skal påse at bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet skjer ved best mulig utnyttelse av samlede tilgjengelige ressurser» og at «den som ansettes må påregne å bidra inn i eventuelle fremtidige endringer i organisering av politiets særorgan». 

Den som ansettes må blant annet ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og erfaring fra politi- og påtalemyndighet. Personen må også ha god resultatoppnåelse i tidligere stillinger, god samfunnsforståelse og bred  kunnskap om næringsliv og arbeidsliv.

POD stiller også som kvalifikasjon at personen må kunne kommunisere tydelig og tillitvekkende internt og eksternt, og delta i samfunnsdebatten når det er relevant og riktig. 

Trond Eirik Schea har jobbet ved Økokrim i 22 år, og har vært øverste leder i ti år, før han gikk til jobben som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Hedvig Moe har vært konstituert sjef for Økokrim siden 1. desember. 

LES OGSÅ: Økokrim: Ruster opp kampen mot vinningskriminelle

Powered by Labrador CMS