To av fire søkere til stillingen som ny Økokrim-sjef er unntatt offentlighet. Dermed får ikke offentligheten vite hvem disse to søkerne er, før en av dem får jobben.
To av fire søkere til stillingen som ny Økokrim-sjef er unntatt offentlighet. Dermed får ikke offentligheten vite hvem disse to søkerne er, før en av dem får jobben.

Disse ukjente mennene kniver om stillingen som Økokrim-sjef

De to søkerne som antas å være mest aktuelle for stillingen som Økokrim-sjef holdes hemmelig for offentligheten. - Det er problematisk når det gjelder en slik jobb, sier leder av Offentlighetsutvalget.

Publisert

Tidligere denne måneden skrev Politiforum at Politidirektoratet hadde utvidet søknadsfristen for stillingen som sjef for Økokrim. Stillingen ble ledig etter at tidligere Økokrim-sjef Trond Eirik Schea ble utnevnt til førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Søknadsfristen var i utgangspunktet satt til 27. april, men ble utvidet til 12. mai. 

Politiforum har fått tilsendt søkerlisten fra Politidirektoratet. Denne listen inneholder kun fire søkere, og to av fire er unntatt offentlighet. 

Dette er søkerne: 

1. Mann (34), nåværende stillingstittel oppført som «Tim Heibø»
2. Kvinne (32), nåværende stillingstittel: Personalsjef og HR ansvarlig 
3. Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****
4. Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, ***** 

Søker nummer en har bakgrunn som tolk, mens søker nummer to har vært personalsjef i Lampemagasinet og er i dag personalsjef i et bingoselskap. 

Politiforum har stilt Politidirektoratet spørsmål om begrunnelsen for at halvparten av søkerne er unntatt fra offentlighet. 

På spørsmålet svarer Frode Aarum, seksjonsleder i POD, dette i en e-post: 

- Det er hensynet til hver enkelte søker som skal vurderes opp mot et eventuelt unntak fra offentlighet. For enkelte søkere kan det medføre vesentlige utfordringer om det blir kjent at de søker en ny stilling. Dette kan for eksempel gjelde hensyn til klienter og kunder, eller i forhold til nåværende arbeidsgiver og medarbeidere. Politidirektoratet har for disse to søkeres vedkommende kommet til at det foreligger grunnlag for å unnta de fra den offentlige søkerlisten, skriver Frode Aarum. 

Ifølge POD sendte begge søkerne som er unntatt offentlighet, inn sine søknader 12. mai. 

Det er problematisk at søkerlisten til en så sentral jobb ikke synes å inneholde noen offentliggjorte navn på det som fremstår som reelle søkerkandidater

Trond Strand, leder av Pressens offentlighetsutvalg

- Problematisk

Tron Strand, leder av Pressens offentlighetsutvalg, sier til Politiforum at det er særlig viktig at hele søkerlisten er offentlig ved en så sentral stilling som Økokrim-sjefen er. 

- Det er problematisk at søkerlisten til en så sentral jobb ikke synes å inneholde noen offentliggjorte navn på det som fremstår som reelle søkerkandidater. Det betyr at den reelle søkerlisten er unntatt offentlighet. Det er problematisk når det gjelder en slik jobb. Jeg vil anmode Politidirektoratet om å revurdere dette unntaket, sier Strand. 

Han presiserer at terskelen for å unnta søkere fra offentlighet bør være svært høy. 

- Det har også Justisdepartementet fastslått i rettlederen for offentlighetsloven. Jo viktigere en stilling er, desto viktigere er det med åpenhet rundt hvem som søker, sier Strand, og legger til at søknaden ikke kan unntas fra offentlighet bare fordi en søker ønsker det. 

- Hvis en søker skal unntas fra offentlige søkerlister, skal det særskildt begrunnes i hvert enkelt tilfelle, sier han. 

LES OGSÅ: Søknadsfristen for stillingen som Økokrim-sjef er utvidet

Må ha erfaring fra politi- og påtalemyndighet

Sjefen for Økokrim har ansvaret for enhetens samlede virksomhet, og vil også ha funksjon som førstestatsadvokat. I stillingsutlysningen står det at «Økokrimsjefen skal påse at bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet skjer ved best mulig utnyttelse av samlede tilgjengelige ressurser» og at «den som ansettes må påregne å bidra inn i eventuelle fremtidige endringer i organisering av politiets særorgan». 

Den som ansettes må blant annet ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og erfaring fra politi- og påtalemyndighet. Personen må også ha god resultatoppnåelse i tidligere stillinger, god samfunnsforståelse og bred  kunnskap om næringsliv og arbeidsliv.

POD stiller også som kvalifikasjon at personen må kunne kommunisere tydelig og tillitvekkende internt og eksternt, og delta i samfunnsdebatten når det er relevant og riktig. 

LES OGSÅ: Økokrim: Ruster opp kampen mot vinningskriminelle