339-Skvadronen fra Bardufoss trener under vinterøvelsen Joint Viking 2017 i Finnmark. Forsvarets Bell-helikoptre flyttes nå til Rygge, og dermed må politiet i Nord-Norge få sin helikopterbistand fra en ny leverandør.

Nordlys: Minst tre operatører vil fly helikopter for politiet

Anbudsfristen for å levere helikopterberedskap for politiet i Nord-Norge, er nå utløpt. Minst tre operatører skal være interesserte.

Publisert

Det er Nordlys som skal kjenne til antallet interessenter.

Overfor avisen vil ikke Politiets Fellestjenester (PFT) gå nærmere inn på antallet anbud eller hvem som har levert anbud.

– Politiet er nå i evalueringsfasen i denne anskaffelsen. I denne fasen kan vi av hensyn til politiets forhandlingsposisjon ikke opplyse hvem som har levert tilbud, sier kommnuikasjonsrådgiver Bente Klæstad i PFT til Nordlys.

Kan koste en kvart milliard

Som Politiforum tidligere har skrevet, har avtalen om helikopterberedskap for Nord-Norge en estimert verdi på opptil en kvart million kroner over en sjuårsperiode.

«På grunnlag av tidligere års anskaffelser og undersøkelser i markedet kan det, uten forbindtlighet for oppdragsgiver, estimeres et omfang/verdi på ca. 150 til 250 millioner kroner eks.mva i løpet av avtaleperioden inklusiv opsjoner», står det i konkurranseunderlaget.

Avtaleperioden er i utgangspunktet på fire år, men med en opsjon på forlengelse i ytterligere tre år, ett år av gangen.

Helikopteret skal primært betjene Troms politidistrikt.

Erfaring vektes høyest

PFT vil velge hvilke leverandører som inviteres til å levere tilbud ut ifra følgende kriterier:

  • Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag (vektes 45 %)
  • Leverandøren skal ha tilstrekkelig kapasitet til å utføre oppdraget (35 %)
  • Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne utføre kontrakten (20 %)

For den endelige tildelingen av kontrakten, vektes kostnad med 65 % og kvalitet med 35 %. For kvalitetskriteriet vektlegges, i prioritert rekkefølge, tid (etableringstid og responstid) og ytelse (tilgjengelighet og rekkevidde).

Uvisst hvor basen blir

Avtalen forventes å være undertegnet før desember, men en ny operatør forventes ikke å rekke å ha helikopterberedskap på plass innen 1. januar 2020, når Forsvaret avslutter sin helikopterbistand til politiet i Nord-Norge.

Da statsbudsjettet ble lagt fram, foreslo derfor regjeringen å bevilge 61 millioner kroner til innleie av sivil helikopterkapasitet i en overgangsperiode.

Regjeringen foreslo også at den nye redningshelikopterbasen i Tromsø skal tilrettelegges for å dekke politiets behov.

Hvor basen for politiets helikopterberedskap i Nord-Norge vil være, er foreløpig ikke kjent, men Tromsø og Bardufoss anses å være de aktuelle lokasjonene.

Powered by Labrador CMS