Bjørn Hareide, tidligere politimester og førstestatsadvokat.
Bjørn Hareide, tidligere politimester og førstestatsadvokat.

DEBATTINNLEGG

Nødrett ligger til grunn for de unge samenes markering

Jeg oppfordrer påtalemyndigheten i politiet til å henlegge sakene mot de unge menneskene som ble innbragt, under henvisning til nødrett.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Unge samer har satt fokus på de pågående menneskerettsbrudd Staten gjør seg skyldig i, i forbindelse med vindkraftproduksjonen på Fosen. De satte seg ned foran ulike departementer i hovedstaden.

Slik situasjonen forelå, hadde ikke politiet noe annet valg.

Politiet bar dem bort etter at de nektet å følge politiets pålegg om å fjerne seg. Slik situasjonen forelå, hadde ikke politiet noe annet valg.

Før de unge menneskene ble båret bort av politiet var de gjort oppmerksom på at det er straffbart å ikke følge politiets pålegg om å fjerne seg.

Men, straffelovens § 17 sier at en handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og denne skaderisikoen er langt større skaderisikoen ved handlingen.

Jeg oppfordrer påtalemyndigheten i politiet til å henlegge sakene mot de unge menneskene som ble innbragt, under henvisning til nødrett.

De unges protest, kombinert med Sametingets presidents opptreden, førte til at olje- og energiministeren erkjente at vindkraftproduksjonen på Fosen, slik den driftes idag, innebærer et pågående menneskerettsbrudd. Intet mindre.

De unge samene protesterte for å redde sin kultur. Intet mindre.

De unge samene protesterte for å redde sin kultur. Intet mindre.

Den interesseavveining som må gjøres i forhold til å kunne akseptere at det foreligger nødrett er oppfylt.

Dersom påtalemyndigheten ikke kan akseptere nødrett, bør i alle fall sakene avgjøres med vilkårsløs påtaleunnlatelse. En rettshåndhevelse skal tjene folket.

Powered by Labrador CMS