Rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen.
Rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen.

Nå kommer Nordisk master i politiledelse

Politihøgskolen har fått godkjent planen for studiet Nordisk master i politiledelse, i samarbeid med Copenhagen Business School og Linnéuniversitetet i Växjö

Publisert

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) informerte Politihøgskolen om akkrediteringen denne uken. Dermed er det klart for et nytt og unikt felles nordisk utdanningstilbud fra høsten 2019, hvor Politihøgskolen har hovedansvaret.

- Jeg er stolt og glad for at vi i samarbeid har fått til å levere på bestillingen som kom fra Stortinget i 2015. En felles mastergrad mellom tre land representerer innovasjon og nytenkning, og hvor vi kan lære av både likheter og forskjeller. Studentene skal i løpet av utdanningen skrive masteroppgaver – dette vil gi ny kunnskap om politiledelse i de nordiske land. Denne utdanningen skal bidra til å bygge ny og fremtidsrettet kompetanse om ledelse på strategisk nivå, sier rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, i en pressemelding.

I tillegg til den politiske bestillingen om å forsøke å få til denne utdanningen, har det også vært en økende etterspørsel fra ledere i etaten.

– Masterutdanningen skal bidra til kunnskapsutvikling, og til utvikling av stadig bedre politiledelse. Denne utdanningen blir nok en viktig plattform for fremtidige lederstillinger i politiet, sier Skarpenes.

Treårig studie på deltid

Studiet retter seg inn mot alle typer ledere i politiet, og ledere i justissektoren – i Norge, Sverige og Danmark. Nærmere krav til tidligere utdanning og praksis vil bli offentliggjort når det åpnes for søknader. Målet er oppstart høsten 2019, med mellom 30 og 45 studenter fordelt på de tre landene. 

Det legges opp til et treårig studie på deltid, hvor man oppnår 90 studiepoeng. Det vil bli tett kobling mellom teori og praksis, hvor caser og erfaringer fra de aktuelle landene vil bli brukt. Samlingene på 2 – 3 dager vil bli i Oslo, Växjö og København.

Powered by Labrador CMS