AVTALE: Onsdag i forrige uke signerte politiet og sikkerhetsbransjen avtalen om et videre og bedre samarbeid. Her er politidirektør Odd Reidar Humlegård og administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. Til stede var også Securitas, Nokas og flere representanter fra NHO.

Samarbeidsavtale mellom politi og vektere: – Denne utviklingen er svært bekymringsfull

Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet liker den nye avtalen svært dårlig.

I forrige signerte politiet og sikkerhetsbransjen avtalen om et videre og bedre samarbeid.

Avtalen bunner i et felles ønske om å forebygge kriminalitet, og opprettholde ro og orden. Politidirektør Odd Reidar Humlegård er veldig fornøyd.

– I mange år har vi samarbeidet godt med vekterne rundt om i det ganske land, så dette er mer en formalisering. Målet er å sikre det gode samarbeidet for å forebygge og bekjempe kriminalitet, samt opprettholde sikkerhet, ro og orden. Dette styrker politiet og styrker vekterbransjen, som igjen er med på å gjøre Norge sikrere, sa han til Politiforum.

Men stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet er svært skeptisk.

LIKE IKKE: Sigbjørn Gjelsvik stortingsrepresentant for Sp liker utviklingen særdeles dårlig.

– Denne utviklingen er svært bekymringsfull. Jeg frykter at dette blir en sovepute - at vekterne i framtida skal overta mer og mer av politiets oppgaver. Med nærpolitireformen skulle politiet bli mer synlig og mer ute, men det vi ser er det motsatte. Allerede nå er jo den lokale beredskapen hardt rammet på grunn av politiet mangler mannskap og skal dekke store områder. Svært ofte er det vektere, brannvesen eller andre nødetater som kommer først til åstedet, og i enkelte tilfeller kommer ikke politiet i det hele tatt på grunn av andre prioriterte oppgaver.

– Politiet skal ivareta tryggheten hos befolkningen - ikke av innleide vektere

Politiforum har tidligere skrevet om Asker og Bærum legevakt som har leid inn vektere fordi de mener responstiden til politiet har blitt for dårlig.

De har fryktet for sikkerheten etter at operasjonssentralen i Sandvika ble lagt ned, som følge av politireformen og sammenslåingen til Oslo politidistrikt.

Dette har stortingsrepresentanten for Akershus tatt opp en rekke ganger - også med justisministeren i Spørretimen.

Gjelsvik mener denne saken er et godt eksempel på hvordan framtida kan bli, en utvikling han mener er uholdbar.

– Men Humlegård understreker at sikkerhetsbransjen ikke skal overta politiets oppgaver - at dette er en samarbeidsavtale om krise- og beredskapsarbeid, øvelser, læring og evaluering.

– Ja, det er vel og bra med et samarbeid mellom politiet og sikkerhetsbransjen. Men det er utviklingen jeg er bekymret for. Det at ikke politiet er tilstede er urovekkende og en utvikling som må snu. Denne problemstillingen kan ikke Humlegård bare avfeie. Politiet skal ivareta tryggheten hos befolkningen - tryggheten skal ikke bli ivaretatt av betalte vektere som er innleid av et kjøpesenter eller lignende.

Gjelsvik håper nå at det blir flertall for at regjeringen følger opp løftene i politireformen, særlig når det gjelder bemanning. Han har sammen med flere stortingsrepresentanter fra Senterpartiet sendt av gårde et representantforslag til justiskomiteen. 

Saken skal snart opp til debatt i Stortinget.

Powered by Labrador CMS