Nedskjæringer rammer politiarbeid

Nye nedskjæringer i politiet kan føre til lengre etterforskningstid på vinningssaker, mindre overtidsbruk, flere henleggelser og vikariater som ikke blir forlenget.

Publisert Sist oppdatert

Oslo politidistrikt skal spare 60 til 65 millioner kroner. Kuttene kommer som en følge av økte lønnsutgifter og at Oslo må bruke ca 30 millioner på politihelikopteret og 30-35 millioner på nye IKT-systemer.

- Vi skal spare og må sette tæring etter næring. Kostnadskuttene vil føre til lengre etterforskning og mindre bruk av overtid. Det vil bli lavere produksjon på en del områder. Vi vil prioritere satsingen mot de åpne russcenene og mobile vinningskriminalitet. Vi har en målsetting om å opprettholde synlig og tilgjengelig politi, sier politimester Anstein Gjengedal til Aftenposten.

Tillitsvalgt ved Sentrum politistasjon i Oslo, Cathrine Kveseth, er bekymret.

- Vår bekymring er at vi skal miste gode kolleger fordi stasjonen ikke har råd til å beholde den arbeidskraften vi har her. Det er veldig mye usikkerhet om fremtiden hos politiansatte nå. Folk er rett og slett redde for å miste jobben sin, for disse kuttene må jo gjøres et sted. Så lenge det er ansettelsesstopp i mange politidistrikter, er det svært vanskelig for dem som eventuelt mister jobben å finne en ny jobb innad i politiet, sier Kveseth til Aftenposten.

Romerike politidistrikt er heller ikke fornøyd.

- Det blir veldig krevende å gjennomføre politiarbeidet og de resultatene vi er fornøyd med. Vi tåler ikke noen store hendelser eller straffesaker, sier politimester Jørgen Høidahl til Aftenposten.

Politidirektør Ingelin Killengreen påpeker at politimestrene har hatt en økning i budsjettene sine på ni prosent det siste året.

- De har høye mål og stramme driftsrammer. Men det er ikke akseptabelt at dette går utover etterforskingen. Driftsbudsjetter har økning i forhold til i fjor, og polititjenestemennene har fått økt arbeidstiden med én time pr. uke. Bare det utgjør 280 årsverk, sier Killengreen til Aftenposten.

Hun har ingen forståelse for at publikum skal få en dårligere tjeneste.

- Når budsjettet er stramt, skal politiet prioritere det som er mest viktig. Det har alltid vært kriminalitetsbekjempelse og publikums behov, sier politidirektøren til Aftenposten.