Riksadvokat Tor-Aksel Busch under Norsk Narkotikapolitiforenings Utdanningskonferanse 2018.

Riksadvokaten bekymret for narkotrend

Antallet anmeldelser for narkotikalovbrudd er i fritt fall. Tor-Aksel Busch sier det er viktig å ikke slippe taket i innsatsen mot narkotikakriminalitet og alvorlig kriminalitet.

Publisert

Busch var en av innlederne da Norsk Narkotikapolitiforenings (NNPF) Utdanningskonferanse åpnet på Scandic Fornebu utenfor Oslo sist fredag.

Riksadvokaten benyttet anledningen til å løfte fram bekymringsfulle anmeldelsestall på narkotikafeltet.

– Det er ingen tvil om at vi står i en tung, krevende politireform, som koster mye ressurser og innsats. Vi vet hvor vi er, og vi ser hvor vi skal, og vi har tro på at dette blir bra, men det er altså ingen tvil om at det er noen resultater nå, som ikke nødvendigvis er av de aller beste, sa han.

– Hvis vi slår sammen alle anmeldelser knyttet til narkotika, ser vi at i perioden fra 2014 til 2017, så er det en nedgang i antall narkotikaanmeldelser på 31 prosent, sa Busch om tallene som også Politiforum tidligere har presentert.

En uønsket utvikling

Også avtroppende leder for NNPR, Oddgeir Høyekvam, var bekymret for nedgangen.

– Det totale antallet narkotikalovbrudd viser hva politiet prioriterer. Det er bekymringsfullt at tallet på grove, narkotikarelaterte forseelser reduseres. Sett hen til at dette er saker som krever aktiv inngripen, er denne utviklingen både uønsket og lite tilfredsstillende, sa han i sin innledning.

Samtidig som narkotikaanmeldelsene går ned, går tallene for anmeldte voldsforbrytelser og seksualforbrytelser opp.

– Det er ingen tvil om at denne dreiningen av innsatsen i det reaktive spor, har en forankring også i utviklingen av det kriminalitetsbildet vi har, sa Busch.

Se til Sverige

Riksadvokaten pekte også mot oppblomstringen av gjengkriminalitet i Oslo-området.

– Vi har ikke parallellsamfunn i Norge, men vi har utfordrende situasjoner, sa Busch, med hentydning til vårt naboland.

I Sverige var det i fjor 113 drap, og en fjerdedel av drapene hvor skytevåpen er brukt, begås av unge menn som dreper andre unge menn.

– Disse hevder territorier knyttet til narkotika. De hevner tidligere voldsepisoder. Nær sagt uansett hvor langt tilbake de ligger. Og det er en oppklaringsprosent som ikke nødvendigvis er å slå i bordet med.

– Norsk politi er i en vanskelig skvis

Riksadvokaten understreket viktigheten av å være bevisst de erfaringene som svensk politi nå gjør seg.

– Vi må ta lærdom av erfaringene og sørge for at vi ikke kommer dit, sa han.

– Dette dreier seg om mye mer enn narkotika, men det dreier seg også om narkotika og en troverdig innsats mot narkotika og en troverdig innsats mot den organiserte kriminaliteten.

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) avholdt sin Utdanningskonferanse på Fornebu.

Norsk politi, fortsatte Busch, står i en vanskelig skvis knyttet til kvalitet og effektivitet.

– Vi har valgt å bygge opp store enheter innenfor politiet, som skal jobbe på den reaktive siden. De prioriteringene som skal gjøres der, de blir utfordrende og viktige. 

Må ha troverdig innsats

I denne ressursmessige skvisen politiet står i, må noe prioriteres opp, mens noe annet må prioriteres ned. Busch advarte mot å prioritere ned innsatsen mot narkotikakriminalitet og organisert kriminalitet.

– Et moderne demokrati kan ikke tillate fremvekst av en organisert kriminalitet uten å ha en troverdig innsats for å bekjempe den best mulig. På samme måte må vi ha en troverdig innsats mot den økonomiske kriminalitet, understreket riksadvokaten.

Ansvaret for disse prioriteringene ligger nå på lederne i politiet og påtalemyndigheten.

– De må gi tydelige signaler om at vi ikke slipper den organiserte kriminaliteten. At vi ikke slipper den alvorlige narkotikakriminaliteten. Og at vi ikke slipper den økonomiske kriminaliteten.

Må ta bakmennene

Busch skisserte den åpenbare sammenhengen mellom organisert kriminalitet, narkotika og økonomisk kriminalitet.

– Vi skal på ingen måte glemme hvor viktig narkotika er for det organiserte miljøet. Der ligger det raske penger, understreket han.

Derfor er det viktig å ha en god reaktiv politiinnsats også. Klarer politiet å ta bakmennene og få dem dømt, vil det også ha en forebyggende virkning.

– Hvis de bringes ut av miljøet, er de ikke lenger symboler for en oppvoksende generasjon som ønsker å se til noen usunne rollefigurer, sa Busch.

For:

– Vi har rett og slett ikke lov til å la ungdom seile avgårde inn i en usikker narkotikaverden uten at vi prøver å bekjempe de kyniske som søker profitt på andres nysgjerrighet, og som leder til elendighet.

Powered by Labrador CMS