Politibetjenter klager på mobildekningen etter at det ble byttet til Telia.
Politibetjenter klager på mobildekningen etter at det ble byttet til Telia.

Politiet klager på kritisk dårlig mobildekning

I februar fikk politiet nytt mobilnett. Det har ført til at man flere steder nå ikke har dekning i det hele tatt.

Publisert

– Telefondekningnen er helt i krise og var mye bedre før vi gikk over til Telia. Kjører man nå fem minutter ut av byen, har man ikke dekning i det hele tatt, forteller en politibetjent i Mo i Rana. 

Han sier at det er kjempefrustrende at dekningen er så kritisk at viktige samtaler stadig brytes og forteller at flere politibetjenter stadig skriver avvik, men at de føler det ikke blir gjort noe med det. 

Politisambandet kan ikke kompensere, fordi det kun er tidskritiske telefonsamtaler som tillates der. Sambandet kan heller ikke håndtere datatrafikk eller bildeforsendelser.

Leder av virksomhetsstyring i Nordland politidistrikt, Jens Berget sier at de på ingen måte er tilfreds med dekningen på politiets tjenestetelefoner. 

– Vi har fått en rekke tilbakemeldinger fra ansatte som opplever at dekningen er en utfordring både i forhold til samtaler og datatrafikk – dekning som er nødvendig for at patruljene skal kunne få utført blant annet politiarbeid på stedet, sier Berget. 

Han forteller at politidistriktet har formidlet videre både gjennom avtaleleverandørens tilbakemeldingskanal for å identifisere dekningsproblemer og internt i Politiet om at de har utfordringer i forhold til dekning.

–  Vi har fått tilbud om kompenserende tiltak i form av pri-tal og abonnementet Phonnect, men det er ikke en løsning som dekker alle utfordringene våre fordi den ikke kan tilbys til alle. I tillegg påløper det betydelige ekstra kostnader ved bruk, samt at vi ikke får tilgang til Phoneros sentralbordløsninger, sier Berget. 

Trenger en løsning fra sentralt hold

Lederen forteller at de jobber for å få bedre telefondekning i patruljebilene, ved å blant annet ta i bruk de kompenserende tiltakene.

– Vi har presisert ovenfor egne ansatte hvilke muligheter som ligger i Router i bil-løsningen. Dette gir god dekning rundt aktuelle tjenestekjøretøy, men er ikke alltid godt nok når mannskapene jobber med en viss distanse til bilen.

Politiet har mange gode løsninger i politibilene, men det hjelper ikke når man jobber med avstand fra bilen.
Politiet har mange gode løsninger i politibilene, men det hjelper ikke når man jobber med avstand fra bilen.

– Vi har heller ikke denne løsningen i alle biler på grunn av for gammel bilpark. Slik situasjonen framstår nå så mener vi at det eneste som vil løse dekningsproblemene våre er dersom det fra sentralt hold blir inngått en avtale som gir bedre dekning,  fordi vi lokalt ikke har mulighet til å inngå avtaler direkte, sier Berget. 

Jobber med å utbedre problemene

Seksjonssjef i Politidirektoratet (POD), Elisabeth Rise forteller at politiets leverandør av mobiltjenester, Phonero ble kjøpt opp av Telia i februar. Noe som førte til at man gikk fra mobildekning gjennom Telenors mobilnett, til mobildekning gjennom Telia.

–  Politiet har fått tilbakemelding fra ansatte i etaten på at det var svakere dekning enn før med Telia enn med Telenor. Når dette ble kjent gikk politiet i dialog med Telia umiddelbart og det ble iverksatt tiltak.

– Disse utfordringene har vært knyttet til politiets mobilabonnement som er viktige å ha god beredskap på, men det er ikke våres primære talekanal. Nødnett er politiets primære talekanal for operativt politiarbeid. Befolkningen vil få tak i politiet gjennom 02800 og 112, sier Rise. 

Hun forteller at Telia har jobbet målrettet med å utbedre problemene og mener at kvaliteten nå er vesentlig forbedret. 

–  I samarbeid med Telia er politiet i gang med å tilby flere brukere i politiet såkalte "prioriterte mobilabonnement" – dette er et mobilabonnement som gir brukeren tilgang til annen mobiloperatør dersom primær mobiloperatør ikke har dekning i området (enten ved manglende utbygging eller tekniske feil i nettet) – ved et slikt abonnement vil brukeren i politiet alltid være tilgjengelig dersom en av mobiloperatørene har dekning, avslutter Rise. 

Powered by Labrador CMS