Mørketall blant minoriteter

Verken politikerne, Politidirektoratet eller Politihøgskolen vet helt eksakt hvor mange studenter med minoritetsbakgrunn som går ved landets politihøgskoler.

Publisert Sist oppdatert

– Antall søkere med minoritetsbakgrunn på Politihøgskolen (PHS) kan inneholde mørketall, sier assisterende rektor Nina Skarpenes.

Grunn: Det er valgfritt for søkerne å krysse av på et skjema om de har slik bakgrunn. Valgfriheten fører trolig til underrapportering, tror PHS.

Dermed er det vanskelig for dem å vite om antall minoritetsstudenter utgjør fem prosent av studentmassen slik Politidirektoratets mål er.

Stigmatisert

– Det er nok noen som egentlig har minoritetsbakgrunn som velger ikke å krysse av her, i frykt for å bli stigmatisert, eller som ikke ønsker å bli plassert i en gruppe, sier Skarpenes.

Hun tror ikke det er mange minoriteter som unnlater å krysse av, men: Det er umulig vite antallet.

Om noen er mørkhudet, men ikke har krysset av for «minoritet» på omslagsarket til sin PHS-søknad, så blir de selvsagt aldri konfrontert med spørsmålet.

– Vi benytter Statens definisjon av hva en minoritet er, og søkerne blir gjort kjent med at de ikke er å regne som det når de er adoptert. Vi vet ikke en annen måte å telle dette på, enn slik det i dag blir praktisert, sier Skarpenes.

Siden 2005 har 119 søkere med minoritetsbakgrunn blitt tatt opp på PHS.

Avkryssing på det nevnte omslagsarket begynte PHS med i 2009.

Informasjon

PHS arrangerte før jul en egen informasjonskveld til PHS-interessert ungdom med minoritetsbakgrunn. Både motiverte lærere og politifolk med minoritetsbakgrunn deltok med informasjon til de fremmøtte.

– Vi håper ved vår rekruttering å vise at politiyrket er et attraktivt yrke og at en bachelorgrad ved PHS kan lede fram til en master senere, poengterer Nina Skarpenes.