Regjeringen gir 80 millioner til politiet

- Største og mest krevende sikkerhetsopplegget norsk politi har hatt ansvaret for.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen setter av 80 millioner kroner for å dekke politiets utgifter i forbindelse med president Barack Obamas besøk til Norge i desember.

- Besøket innebærer det største og mest krevende sikkerhetsopplegget norsk politi har hatt ansvaret for, sier justisminister Knut Storberget.

Proposisjonen med tilleggsbevilgninger ble behandlet i statsråd i dag. I proposisjonen om nysaldering av statsbudsjettet for 2009 (Prop. 61 S (2009-2010)) fremmes det forslag om å øke politiets driftsbevilgning med ca. 80 millioner kroner for å dekke utgifter til sikkerhetstiltak.

- Samtidig gir vi mulighet for å overskride dette beløpet om nødvendig, fordi det er vanskelig å anslå helt nøyaktig hvor mye de tiltrengte sikkerhetstiltakene vil koste, sier Storberget.

Politiet vil også ha behov for bistand fra Forsvaret, som foreslås å få sine driftsbudsjetter økt med ca. 12 millioner kroner. Forsvaret vil i henhold til gjeldende prinsipper og bestemmelser om forsvarets bistand til politiet, yte bistand i forbindelse med fredsprisutdelingen. Dette gjelder blant annet støtte i form av personell, helikoptre og annet utstyr.

Bevilgningen skal blant annet dekke lønnsutgifter (overtid og tillegg), materiell og forpleining. Det vil være behov for utstrakt bruk av overtid i politiet, og politiansatte fra andre politidistrikter må bistå Oslo politidistrikt. Det vil også påløpe utgifter til leie av kjøretøyer, innkvartering og forpleining, leie av lokaler, innkjøp og leie av politirelatert materiell og utstyr, samt IKT- og sambandsutstyr. Det vil i tillegg være nødvendig med investeringer knyttet til spesialkjøretøy. Kostnadsanslaget er basert på bruk av om lag 2500 polititjenestemenn og -kvinner. I tillegg til å ivareta sikkerheten i Oslo sentrum, vil det også være behov for styrket sikkerhet ved Gardermoen, og økt innsats fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Powered by Labrador CMS