Debatt

Sør-Øst politidistrikt balanser på kanten av et stup

Justisministeren skryter av storsatsning på politiet. Vi og våre medlemmer vet det er løgn.

Bildet er et illustrasjonsfoto.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Regjeringen holder Norges befolkning for narr. Forslaget i revidert statsbudsjett dekker kun lønns og prisveksten i politiet.

Det betyr at dagens situasjon består - og medfører at Sør-Øst politidistrikt er strukket til det ytterste for å kunne levere på samfunnsoppdraget. 

Når ryker den strikken?

Per uke 44 var det 462 nyutdannede fra Politihøgskolen som sto uten jobb. Om vi ansatte halvparten av disse i Sør-Øst politidistrikt, ville vi oppnådd regjeringens mål om to per 1000. 

«Storsatsningen» regjeringen viser til, treffer alle våre medlemmer hardt, og dermed treffer det innbyggerne våre. Rettssikkerheten er ikke truet, den er under direkte angrep. 

Det er en forventning i samfunnet om hva politiet skal levere til sine innbyggere, men det klarer vi ikke i dag å levere på. Slitasjen på våre medlemmer er enorm. 

Rettssikkerheten er ikke truet, den er under direkte angrep. 

Samfunnsoppdraget til politiet i Sør-Øst er større enn det vi klarer å levere med dagens bemanning og økonomiske tildeling.

Politidirektoratets rapport for 2. tertial i 2023 er krystallklar: ytterligere nedbemanning i tiden fremover og inn i 2024, økning i anmeldelser, synkende oppklaringsprosent og stadig vanskeligere for politiet å være synlige og tilstede, grunnet mengden oppdrag. 

Og det er før man må avgi personell til Oslo, for å bistå i deres daglige drift…

Det er lett å hevde at en fagforenings jobb er å klage. Men dette er ikke klaging, dette er fakta, understøttet av både Politidirektoratet, ledere i politiet og flere politimestere i media. 

Som fagforening har vi et ansvar for å si ifra når våre medlemmer brukes som brikker i et forsøk på å sanke stemmer inn mot valg, og vi har et ansvar for å si fra når våre medlemmers arbeidsvilkår forringes til et uforsvarlig nivå!

Regjeringen og justisministeren bygger luftslott og kaller det handlekraft.

Regjeringen og justisministeren bygger luftslott og kaller det handlekraft. Hos oss heter luftslottene Sigdal, Torp, Seljord og Hemsedal – det er bygg på bekostning av personell og det er bygg på bekostning av samfunnsoppdraget. 

Det skaper ikke et nært politi, uansett hvor hardnakket man påstår det. Belastningen bærer våre medlemmer, kostnaden treffer innbyggerne gjennom dårligere polititjeneste.

Powered by Labrador CMS