Debatt

Behandlingen av maktmiddelutvalgets utredning

Siden vi avga høringssvar til Maktmiddelutvalgets utredning, har det vært lite offentlig debatt om utredningen, herunder om spørsmålet om generell bevæpning av politiet. Men internt i politiet diskuteres dette jevnlig.

Politidirektør Benedicte Bjørnland under Arendalsuka 2021.
Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Politidirektoratet avga for litt over et år siden høringsuttalelse til Maktmiddelutvalgets utredning. I skrivende stund er saken fortsatt til behandling i Justisdepartementet. 

Siden vi avga høringssvar har det vært lite offentlig debatt om utredningen, herunder om spørsmålet om generell bevæpning av politiet, men internt i politiet diskuteres dette jevnlig. 

Blant annet i hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) som har uttalt at politiets tilgang til og bruk av maktmidler har stor betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd i gjennomføring av politiets samfunnsoppdrag.

Det var to hensyn som til syvende og sist var avgjørende for vår anbefaling om generell bevæpning av politiet. 

Det ene er at politiet skal være i best mulig stand til å respondere adekvat og raskt på uventede og alvorlige voldshendelser for å redde liv. Det andre er hensynet til beskyttelse av tjenestepersonene i livstruende situasjoner. 

Vi har erfart flere operative hendelser de senere årene, hvor rask tilgang til tjenestevåpen har vært avgjørende for å berge liv - både publikums, kollegers og eget.

Vi har erfart flere operative hendelser de senere årene, hvor rask tilgang til tjenestevåpen har vært avgjørende for å berge liv - både publikums, kollegers og eget. 

I media har vi nylig lest om et knivangrep i Mannheim i Tyskland som resulterte i at en politimann mistet livet. 

Gjerningspersonen skal, etter å ha angrepet flere personer, til slutt ha blitt stoppet ved bruk av skytevåpen.

Politidistrikter og Politidirektoratet foretar i dag systematiske vurderinger av om trusselsituasjonen gir hjemmel for bevæpning etter foreliggende regler. 

Det vil under konkrete oppdrag, enkelte høytidsdager, under særskilte arrangementer, eller ved et generelt forhøyet terrortrusselnivå være hjemmel for både oppdragsbevæpning eller en tidsavgrenset midlertidig bevæpning. 

Vi opplever at det gjøres gode vurderinger i politidistriktene, og i samspill mellom politidistrikter, særorganer og Politidirektoratet, når det gjelder bevæpning. Samtidig kan det være utfordrende for de operative mannskapene og fortløpende forholde seg til «av og på» med hensyn til bevæpning. 

Jeg ser derfor frem til den politiske behandlingen av Maktmiddelutvalgets utredning.

Powered by Labrador CMS