Akademiske + operative fag = sant

PF-studentene ønsker å ha et godt samarbeid med Politihøgskolen (PHS) og er ikke bare kritiske, men også reflekterte!

Publisert Sist oppdatert

Tilbakemeldinger vi har fått høre, er mange har sett seg lei akademiske fag ved PHS, og disse føles unødvendige, mangelfulle og er av en liten betydning for politiyrket.

På fagplanen for B1 finner vi fag som sosiologi, psykologi, vitenskapsteori og politilære. Gjennom slike fag skal studentene lære å reflektere over sosiale forutsetninger i samfunnet, få en forståelse av psykologiske prosesser som for eksempel stress og psykiske lidelser, forholdet mellom erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap og politiets rolle i et stadig endrende samfunn. Dette er nyttig kunnskap som forklarer hvorfor vi har det politiet vi har i dag.

Mange kritiserer PHS for vektlegningen av akademiske fag opp imot av det operative. Men det er en grunn til hvorfor det er utviklet slik, og uten disse fagene kan det fort ende opp med et ukritisk og lite forstående politi. Dette vil igjen kunne bidra til å skape større distanse mellom politi og samfunn, og ha en negativ påvirkning på politiets tillit. Samspillet og den røde tråden mellom fagene er derfor viktig!

Flere har sagt at akademiske fag oppfattes kjedelige, kanskje unødvendige, men da er det viktig å tenke stort. Det handler ikke om teoretiske definisjoner, men snarere en forståelse av dem og hvordan disse kan brukes til å skape en kritisk og etisk refleksjon. Dette kan bidra til å generere en forståelse av sosial ulikhet og av enkelte personers handlinger. Nytteverdien kommer frem i stort sett alle oppdrag.

Politiet er avhengig av god refleksjon for å oppnå best mulig oppgaveløsning. Viktigheten av dette lærer man gjennom å respektere en person som menneske, uavhengige av hvilke handlinger denne personen har utført. Denne forståelsen er helt klart den store styrken og hensikten ved de akademiske fagene. Det blir for dumt å undergrave dette som faktum og kun satse på det operative.

Jeg ønsker å avslutte med å si at fordelingen av de akademiske/operative fagene er helt klart en stor styrke ved PHS. Politiutdannelsen er for meg verdens beste utdanning i Norge. Vektlegningen av akademiske fag, spesielt i første semester på B1, er med på å utvikle nettopp denne kritiske og forstående sansen som er nødvendig som politi.

Det store spørsmålet mitt blir, hvordan kan vi gjøre noe som allerede er bra, til noe enda bedre?

Powered by Labrador CMS