Omstilling: God avtale på plass

Siden sist har Politiets Fellesforbund (PF) og Politidirektoratet (POD) blitt enige om en ny omstillingsavtale.

Publisert Sist oppdatert

Med de omstillingene etaten er midt oppe i og med de omstillingene som kommer i sammenheng med Politianalysen, har det vært svært viktig å få på plass en slik avtale. Derfor har vi også hatt et eget team med forbundssekretær Terje Tømmerås i spissen som har jobbet kontinuerlig med dette siden slutten av 2013 og som har lagt ned solid innsats.

Avtalen skal gjelde fra 1. oktober 2014. Den bygger på gode felles intensjoner og målsetninger. Det ligger i avtalen at omstillingsarbeidet i politiet skal bygge på enighet og saklighet, enkeltmennesket skal være i sentrum. I tillegg skal alle de økonomiske virkemidlene som er nødvendig kunne brukes. Det skal også bygges opp kompetanse både lokalt og sentralt for å håndtere omstillingen.

Avtalen vi har kommet frem til er bedre enn malen som ligger til grunn og som er forhandlet frem mellom hovedsammenslutningene.

Omstillingsavtalen skal i første rekke praktiseres lokalt. Vi mener avtalen, med de gode intensjonene og målsettingene som ligger der, gir et godt grunnlag for å ta vare på medlemmer som blir berørt av omstillingene i politiet fremover.

Det har vært et godt samarbeid mellom PF, POD og de andre organisasjonene underveis i prosessen.

Fokus på godt samarbeid skal videreføres i møtet mellom politimestrene, PF, de andre politiorganisasjonene og hovedverneombudet på Soria Moria i oktober. En slik samling ble arrangert for første gang i februar i 2014, også da på Soria Moria. Slike treffpunkter, der det er satt av tid til å snakke sammen om forhold som ikke er knyttet til sak, er svært verdifulle for å få samarbeidet til å flyte i hverdagen. Det er i slike sammenhenger deltakerne kan bli kjent med hverandres arbeidssituasjon og tenkemåte. Det igjen vil øke forståelsen for ulike tilnærminger i sakene man skal finne en løsning på sammen senere. Vi ser fram til møtet på Soria Moria.

Det lokale lønnsoppgjøret er i gang mange steder. Det er en svært stor lokal pott i år. Vi skal bruke vår profesjonalitet og kompetanse til å skaffe våre medlemmer en størst mulig andel av den totale summen. Her må lokallagene våre ta utgangspunkt i PFs lønnspolitikk og bruke erfaring, kompetanse og avtaleverket for å få til et best mulig resultat for medlemmene. Her gjelder det vår hovedsak, lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer.

Vi nærmer oss landsmøte. På forbundskontoret foregår forberedelsene for fullt. Invitasjoner til gjester er sendt ut, dokumenter skrives, møtet planlegges. Denne gangen har vi fire dager til rådighet. Det betyr at det også legges opp til noen aktiviteter utenfor hotellet som vi kan glede oss til.

Justisministeren kommer. Forhåpentligvis er Politianalysen lagt fram i løpet av oktober. Det betyr at vi før landsmøtet vil ha fått svaret på om vi har lykkes med å få frem våre viktigste budskap i forbindelse med Politianalysen. Uansett vil vi på landsmøtet få et treffpunkt med justisminister Anundsen, der vi kan formidle våre reaksjoner. Jeg innrømmer at vi har store forventninger. Nettopp fordi vi opplever at vi har hatt en god dialog med Anundsen og andre sentrale politikere, de politiske partiene, POD, og så videre i arbeidet med Politianalysen, vil det naturligvis bli større skuffelse dersom vi opplever at den ikke tar opp i seg noe av vår tankegang om god hverdagsberedskap lokalt. Vi har store forventninger!