Justispolitisk «happening» Bodø

Landsmøtet i Bodø er rett rundt hjørnet.

Publisert Sist oppdatert

Vi gleder oss veldig til denne justispolitiske «happeningen» der vi som tillitsvalgte får mulighet til å treffe hverandre og de viktigste aktørene i justispolitikken med justisministeren, politidirektøren og lederen i justiskomiteen i spissen.

Det er ingen tvil om at PFs «standing» i justismiljøet er stor, når så mange personer i sentrale posisjoner velger å sette av tid til å treffe oss i Bodø.

PF har de siste årene vært opptatt av en strategi der dialog og samhandling har vært grunnleggende metoder. Vi opplever at denne strategien har ført oss til en plass ved bordet der de aller viktigste kriminalpolitiske sakene diskuteres. Men mange stiller spørsmål ved om det vil gi resultater? Blir våre meninger tatt hensyn til? Vi forstår utålmodigheten. Selv om vi kan forsikre om at vår opplevelse er at PFs synspunkter blir lyttet til og tatt på alvor, er vi fullt klar over at det er de konkrete resultatene vi blir målt på til slutt.

Vi har derfor gjort en systematisk jobb i høst for å finne ut om vi er på rett vei. Vi har hentet inn vurderinger fra ulike miljøer utenfor PF på hvor vi står og hva som er mulighetene fremover. Tilbakemeldingene er klare, vår posisjon er god. Tunge fagmiljøer har forsikret oss om at det alltid er bedre å sitte ved møtebordet enn utenfor møterommet.

Økonomisk sett har norsk politi sakket kraftig akterut. Det er store udekkede behov for investeringer, IKT, nasjonalt beredskapssenter og ny politihøgskole, mede mer. I sum mangler det milliarder. På denne bakgrunnen er det nok mange som opplever det underlig at PF har vært positiv til årets statsbudsjett. Men isolert sett er 2015-budsjettet godt. PFs hovedkrav om jobb til nyansatte, omstillingsmidler og lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap finner vi igjen både i tallene og ikke minst i teksten. Vi har derfor brukt budsjettet som et eksempel på at PFs strategi gir resultater, selv om vi ser at etterskuddet gjør at mange opplever den økonomiske situasjonen som svært vanskelig.

PFs viktigste eksamen kommer med politianalysen, som selvsagt er sak på landsmøtet. Justisminister Anundsen har i skrivende stund varslet at den kommer enten rett før jul eller rett over jul. Da vil vi se om strategien vår gir resultater. Vi opplever at våre synspunkter er godt forankret rundt møtebordet. Dermed forventer vi tydelige og flere resultater fremover.

En annen sak på landsmøtet er fremtidig organisering av ledere. En av de store styrkene i PF er at vi organiserer alle ansatte i etaten. Det er en suksessfaktor som vi er stolt av. Som forbundsleder vil jeg at PF også i fremtiden skal favne alle. Derfor blir denne saken en viktig sak for PF, faktisk kanskje den viktigste saken på årets landsmøte. Det må ikke være noen tvil om at PF er den beste fagforeningen også for lederne.

Vi er nettopp ferdig med årets lokale lønnsoppgjør. Etter at det ble klart at det i år ble en nesten rekordstor pott, ble det gjennomført tiltak for at lokallagene skulle være mest mulig forberedt. Deretter har lokale tillitsvalgte gått inn i forhandlingene og gjort en kjempejobb. Våre medlemmer har fått sin rettmessige andel av potten og det er etablert lønnsordninger som vil gi uttelling på sikt.

Det er stor grunn til å feire en seier og gi hverandre en klapp på skulderen. Dette er et eksempel på at når vi står sammen og drar i samme retning, får vi også resultater – sammen er vi sterke.

Vi gleder oss til landsmøte i Bodø!