Politireformen avlyst?

Da regionlensmann Terje Wikstrøm i Hammerfest varslet at han antageligvis må kutte stillinger i stedet for å ansette flere, svarte assisterende politidirektør Vidar Refvik at man ikke kan forvente bedre budsjetter framover, og at det derfor heller ikke ville bli flere politifolk

Publisert Sist oppdatert

Jeg har de siste ukene vært i media på flere saker. En av dem har vært en sak der jeg stiller spørsmålstegn med om politireformen allerede er avlyst. Bakgrunnen var at regionlensmann Terje Wikstrøm i Hammerfest varslet i media at han antageligvis måtte kutte stillinger i stedet for å ansette flere. Årsaken var selvsagt svært stramme driftsbudsjett. Som svar på dette, gikk assisterende politidirektør Vidar Refvik ut og sa at man ikke måtte forvente bedre budsjetter framover, og at det derfor heller ikke ville bli flere politifolk. Dette er dessverre ett av mange eksempler fra politidistriktene.

Jeg ønsker å gi Refvik skryt for at han er så ærlig om situasjonen. Det er også prisverdig at politiledere som Wickstrøm i Hammerfest står frem. Vi trenger politiledere som våger å fronte offentligheten og fortelle historiene fra virkeligheten. Faktabasert informasjon om den reelle situasjonen avklarer forventninger både hos publikum og andre som har et forhold til etaten. Det er aldri negativt, bare positivt.

Sigve Bolstad.
Sigve Bolstad.

Samtidig reagerte Politiets Fellesforbund og jeg kraftig på uttalelsen til Refvik. Politikerne var tydelige på, under behandlingen av Nærpolitireformen på Stortinget 10. juni, at reformen blant annet skulle gi mere politi der folk bor og lever. Uttalelsene gir dessverre grobunn til en høy grad av skepsis på om politikernes intensjoner allerede nå kan skrinlegges. Klarer Politidirektoratet å gjennomføre politikernes intensjoner om at folk skal få flere og bedre polititjenester? Vil politiet i større grad lykkes med å oppfylle samfunnsoppdraget sitt, nemlig å skape et trygt samfunn for alle? Eller er vi allerede på feil kurs i forhold til intensjonene?

Statsbudsjettet for 2016 blir lagt fram 7. oktober. Jeg har lurt på om uttalelsene til Refvik kom fordi en allerede nå vet at det ikke kommer nok penger for 2016. Hvis så er tilfelle, så mener jeg at flere politikere må komme på banen og stille spørsmål ved rammevilkårene samt Politidirektoratets mulighet for å lykkes. Jeg mener at vi ikke har råd til å mislykkes.

Det skjer mye spennende og viktig om dagen. Det er aldri en kjedelig dag på jobb. Jeg er særdeles fornøyd med det gode lokale fagforeningsarbeidet som gjøres ute i lokallagene hver dag. Jeg er også godt fornøyd med den innsatsen som legges ned på forbundskontoret. Jeg vet at tiden vi nå er inne i er utfordrende og særdeles krevende.

ATB-forhandlingene begynte tirsdag 25. august. PF stiller med et meget godt forhandlingsteam anført av konstituert forhandlingssjef Roar Fosse. Jeg er glad for at forbundene har funnet en god dialog. Jeg har stor tro på at sluttproduktet blir at våre medlemmer blir motivert til ytterligere innsats samt at det gir mere politikraft til beste for publikum.

Avslutningsvis vil jeg anbefale alle å lese boken Politiledelse som ble lansert på Gyldendal Forlag 18. august i år. Den gir både innsikt og perspektiv. Takk til alle som har bidratt.