Trykk i Stavanger

I et gammelt bedehus har Unio i kveld samlet flere hundre politifolk, lærere og sykepleiere i en meklingsvake.

Publisert Sist oppdatert

Presset i pågående forhandlinger tiltar nå i styrke nå som meklingsfristen nærmer til midtnatt.

Om bedehuset er symbolsk for en bønn om mer lønn vites ikke. Men PFs lokallagsleder Arild Sandstøl fikk opp stemningen under åpningen nå litt etter klokken 20 kveld. Det tidligere bedehuset er nå omgjort til hovedkvarter for Stavangers Unio-medlemmer. Drivende godt livebandt, servering og tverretatlig samhold preger sluttspurten for mer lønn mens forhandlingsdelegasjonen i Oslo driver intens tautrekking samtidig som riksmeklingsmann Svein Longva forsøker å finne frem til grunnlaget for en skisse for enighet.

- Her holder vi kruttet tørt. Streikeberedskapen er satt i alarmberedskap, og jeg er klar for å kaste 90 politiansatte ut i streik fra i morgen tidlig hvis det blir brudd, sier Sandstøl.

Polititillitsvalgte over hele landet har varslet uttak av til sammen 660 politiansatte. Sist politiet streiket i 1995 brukte regjeringen flommen som årsak til å blåse av streiken og bruke tvungen lønnsnemd. I år er flomfaren avblåst, det er ikke streikefaren.

Unio tar 1900 medlemmer over hele landet ut i streik ved et brudd. Det vil få øyeblikkelige konsekvenser innenfor et bredt spekter av lærere, sykepleiere, prester, politifolk og forskere.

Presset på forhandlingsleder Arne Johannessen er stort, forventningene til et oppgjør som Unio-medlemmene er fornøyd med har bygd seg kraftig opp. Samtidig skal forhandlingsleder Johannessen hele tiden gjøre en fortløpende vurdering av hvor langt det er mulig å gå. Og deretter ta beslutningen.

UP legges ned

Det som skjer i Rogaland er at både ledere, sivile og polititjenestemenn og kvinner er klar for streik klokken seks i morgen tidlig.

- Vi legger ned mye som går på grov narkotikabekjempelse. Og vi har lagt ned hele UP i Rogaland. Vi vil også lamme forvaltningsvirksomhet som blant annet kan ramme oljebransjen fordi de ikke får arbeids- og oppholdstillatelse til sine spesialister fra utlandet, sier Arild Sandstøl.

Powered by Labrador CMS