Kan du avsløre en løgner?

Forskjeller på hvordan skyldige og uskyldige nærmer seg et politiavhør.

Publisert Sist oppdatert

140 av landets taktiske etterforskere fikk i forrige uke innblikk i forskjeller på hvordan skyldige og uskyldige nærmer seg et politiavhør. Kommunikasjon og taktikk i politiavhør var hovedessensen i den nye satsingen fra avhørsgruppa på Kripos.

Som et ledd i kompetanseoverføringen fra Kripos til politidistriktene gjennomførte avhørsgruppa et 3-dagers seminar. Over 100 etterforskere på venteliste vitnet om stor interesse.

- Det er viktig å skape et miljø rundt faget avhør og avhørsmetoder. Dette håper jeg kan være starten på en årlig konferanse hvor kunnskapsformidling og læring om avhøret som metode og fag, sier leder for avhørsgruppa, politioverbetjent Monica Rygh hos Kripos.

Hun tar til ordet for å få frem en større satsing på avhørskompetanse ut over det man lærer i politiets grunnutdanning på Politihøgskolen, og snakker varmt om behovet for kunnskap om kommunikasjon mellom mennesker, og ikke minst innsikt i taktiske avveininger under vanskelige avhør.

- Faget avhør er i utgangspunktet så komplisert og så viktig at det for enkelte avhørssituasjoner burde vært krav om en formalisert sertifisering for å være sikker på at avhører har nødvendig type kvalifikasjon. For mye kan ødelegges med å gjøre de gale tingene, sier Rygh, som viser til at det i England allerede foreligger en type sertifisering av avhørere.

Ikke oppklaring for enhver pris

Kripossjef Odd Olsen Ingerø minnet forsamlingen om at avhøret fremdeles er den viktigste etterforskermetode, og at utvikling av avhørsmetoder først de ti siste årene i Norge er løftet ut av kun en kunnskap om lovverket. Han advarte mot press for å oppklare for enhver pris og forutinntatte holdninger fra etterforsker.

- Vi skal ikke løse saker for enhver pris. Det vi skal, er å lande på den riktige avgjørelsen, sier Olsen Ingerø. Assisterende riksadvokat Knut H. Kallerud fremhevet at det knapt finnes etterforskede saker av noe omfang hvor det ikke er gjennomført avhør som er helt sentrale for om en sak henlegges eller om det blir tiltale.

- I dette ligger et betydelig ansvar ikke bare overfor mistenkte, vitner og fornærmede, men også mer generelt i å ivareta samfunnets krav på oppklaring av straffesaker, sier han. For mange er et avhør deres første, og eneste, personlige møte med politiet. Også av den grunn er det så viktig at politiet gjennom avhør demonstrerer kvalitet, objektivitet og gode holdninger.

Kallerud snakket varmt om opptak av lyd og bilde som fremtidens metode.

- Opptak gir en unik dokumentasjon av hva som har foregått under et avhør og er ikke minst en utmerket metode for politifolk til å lære av gjennomføringen av egne avhør, sier Kallerud.

Om løgnere

- Undersøkelser fra USA viser at 25 prosent av dem som feilaktig er dømt faktisk har innrømmet forholdet - altså har inngitt en falsk tilståelse. Og det skjer ikke bare i USA, sier assisterende professor Maria Hartwig fra Department of Psycology ved John Jay Collage i New York.

Hun la frem forskningsresultater som entydig avviste at en etterforsker kan se etter emosjonelle tegn for å avsløre en løgner under avhøret. Men det som var spesielt interessant var at hun viste til at pågående forskning viser at løgnere og de som snakker sant har en forskjellig tilnærming til selve politiavhøret, og hva de forteller.

Det meget interessante programmet inneholdt langt flere tema. De mange fornøyde seminardeltagerne var et synlig tegn på at slike seminar har kommet for å bli.