Lene Vågslid i Arbeiderpartiet gjør store øyne når hun leser regjeringsplattformen fra de tre samarbeidspartiene.
Lene Vågslid i Arbeiderpartiet gjør store øyne når hun leser regjeringsplattformen fra de tre samarbeidspartiene.

– Løftene er ikke verdt papiret de er skrevet på

Arbeiderpartiet er lite imponert over ny regjeringsplattform fra Høyre, Frp og Venstre.

Publisert

– Uten økte budsjetter er ikke løftene til den nye regjeringen verdt papiret de er skrevet på. 

Leder for justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet, mener politilovnadene som kommer i den nye regjeringsplattformen til Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, ikke en gang er verdt de 84 sidene de utgjør.

I den nye regjeringsplattformen sier de tre partiene som snart vil danne regjering sammen, at de vil fullføre arbeidet med politireformen, bygge beredskapssenter og oppbemanne politiet – alt innen planlagt tid. Men det er lite sannsynlig at det vil gå etter intensjonene, med årets politibudsjett, mener Vågslid.

– Det er bra at den nye regjeringen sier de vil fullføre arbeidet med politireformen. Det skulle også bare mange. Spørsmålet er likevel om de kommer til å bevilge nok penger til at politidistriktene har en reell mulighet til å gjennomføre reformen på en god måte, til å styrke tilstedeværelsen i hele landet, fagmiljøene og kvaliteten på etterforskningen i samtlige distrikter, sier Ap-politikeren.

– Frp og Venstre står ansvarlige for pengemangel

Vågslid sier at det ikke er noen som er imot at politiet skal «jobbe smartere, være til stede på flere arenaer og besitte ulik kompetanse», slik de tre partiene lister opp. 

– Men det krever jo at regjeringen setter av penger. For det koster å være tilstede på flere arenaer og besitte ulik kompetanse, samtidig som politiet skal nå målet om to politifolk per tusen innbygger. Jeg håper dette er mer enn tomme løfter fra Frp og Venstre, som også står ansvarlig for dagens svært krevende ressurssituasjon i politidistriktene, og som ikke viste vilje til å gjøre noe med situasjonen i budsjettet for 2018, sier Vågslid.

Hun mener alle styrkningene i politiets del av statsbudsjettet for 2018 var øremerkede, og at det dermed ikke henger på greip når Høyre, Frp og Venstre nå skriver at de vil at distriktene skal disponere flere av midlene sine selv.

– Til og med de 100 millionene politiet skulle få i frie midler i budsjettet for 2018 viste seg å være en illusjon  – alt sammen ble spist opp av regjeringens kutt, sier Vågslid, som har regnet på politibudsjettet i 2018.

– Jeg ser frem til det neste budsjettet. Det vil være testen på om regjeringen holder det den nå lover. 

Powered by Labrador CMS