Vil ha lisensordning for privatetterforskere

Det blir stadig flere privatetterforskere i Norge. Nå vil privatetterforsker John Chr. Grøttum ha en lisensordning som sikrer kontroll av yrkesgruppen.

Publisert Sist oppdatert

Den tidligere politimannen eier og driver firmaet Aktor. Han er også leder for Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet (NFES).

- NFES har i flere år forsøkt å innføre en autorisasjonsordning for private etterforskere. Grunnen er kort og godt at medlemmene og utøverne av dette frie yrket vil ha ordnede forhold, og at privat etterforskning må bli ansett som et seriøst yrke, sier Grøttum til Aftenposten.

Han mener myndighetene har liten kontroll og oversikt over en bransje som stadig vokser, og som alle kan starte opp og drive uten noen form for lisensiering.

- Mange land i EU har allerede en autorisasjonsordning for private etterforskere. Den henger sammen med krav om formell utdannelse, plettfri vandel, personlig egnethet, forsikringsordninger osv. Jeg mener det vil være naturlig at Norge også følger opp med reguleringer av bransjen på lik linje med EU, sier John Chr. Grøttum til Aftenposten.

Grøttum synes det er et stort problem at hvem som helst i Norge med politibakgrunn og forsvarsbakgrunn kan starte virksomhet uten godkjennelse.

- Hvis noen med slik spesialkompetanse tar seg til rette på et oppdrag i utlandet, og vedkommende bruker våpen - eller en situasjon kommer ut av kontroll, kan det skade Norges rykte, men også bransjens renommé, sier han til Aftenposten.

Justisdepartementet har så langt ikke sett behovet for autorisasjon fordi privat etterforskningsvirksomhet foreløpig ikke har fått spesielt stort omfang eller betydning.

- Det anses ikke hensiktsmessig å gjøre en lovregulering av privat etterforskningsvirksomhet i Norge. Det skal imidlertid utarbeides en informasjonsbrosjyre til publikum som beskriver privat etterforskningsvirksomhet og hvilken myndighet disse har, sier Knut Fosli, avdelingsdirektør i Justisdepartementets politiavdeling, til Aftenposten.