Rekord for politiet i Pride-paraden

Aldri før har så mange politiansatte gått i Pride-paraden i Oslo.

Publisert

Årets Pride-parade, som gikk gjennom Oslos gater på lørdag, var den største noensinne. Hele 275.000 mennesker heiet paraden frem, ifølge arrangørene i Oslo pride. 

Også for politiet ble det ny rekord i år. Fra politiet gikk ca. 250 personer i selve paraden. Dette er det høyeste antallet politiansatte som har deltatt, ifølge Politiets Fellesforbund. 

Politiorkesteret og politikoret deltok også for første gang. 

Betydningsfullt

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, uttaler at det er viktig å slutte seg til paraden for å vise sin støtte.

- Vi feirer at vi har friheten i Norge til å utrykke hvem vi faktisk er som menneske. Det er betydningsfullt og verdifullt å delta her i dag, både med tanke på å stille opp for gode kollegaer i politiet – men også med tanke på publikums relasjon til norsk politi. Tanken om at sammen er vi sterkere - enn om vi står hver for oss, sier Bolstad. 

Da Pride-uken startet gikk politiet i Norge offentlig ut og ba om unnskyldning for den urett og trakassering mange homofile tidligere ble utsatt for, og for den frykt politiet var med på å skape og bygge opp under. 

- Kriminalisering av homofile menn i Norge ble først avskaffet i 1972. Politiet anerkjenner at det er blitt gjort feil gjennom historien, og unnskylder for den urett og trakassering mange homofile tidligere er blitt utsatt for. I år har norsk politi skapt historie, med å gå ut med et høyt og rungende «Unnskyld». En unnskyldning av stor symbolsk verdi som er svært verdifull for mange i LHBT+ miljøet, sier Sigve Bolstad. 

Økt verdiskapning

Liv Ova Graham, kurs- og opplæringsansvarlig Politiets Fellesforbund, har jobbet med likestillings- og mangfold i åtte år. Hun mener politiets, Politihøgskolens og Politiets Fellesforbunds deltakelse på stand i Pride Park er viktig. Blant annet både for å rekruttere fra alle miljøer, og å ha direkte dialog med publikum om hatkriminalitet. 

- Politiets deltakelse under Pride har stor betydning, både sett fra individnivå internt i politiet og mer publikumsrettet på et samfunnsnivå. Det koster av krefter for den enkelte politiansatte å stå i det å undertrykke store deler av egen identitet. Derfor er det svært viktig at våre medlemmer kan vise hele seg overfor kollegaer slik at de spisser 100 prosent fokus på samfunnsoppdraget de er satt til å utføre, sier Graham.

Hun mener at ved å satse på mangfold, og på å bygge LHBT+kompetanse i organisasjonen, vil det både gi en økt verdiskapning i politietaten og ha en sterk verdi for samfunnet totalt sett. 

LES OGSÅ: Politiet og Pride trenger hverandre

Powered by Labrador CMS