Lene Vågslid, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder i justiskomiteen.
Lene Vågslid, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder i justiskomiteen.

– Burde utredet behovet for ansatte på nytt før man kuttet antallet studenter

Det mener lederen for justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid. Og hun får støtte av PF-leder Sigve Bolstad: – Helt feil å redusere studenttallet.

Publisert

– Jeg er både overrasket og kritisk til forslaget, sier Lene Vågslid, leder for justiskomiteen på Stortinget og fra Arbeiderparteiet.

Hun mener det er for tidlig å kutte antallet studenter ved Politihøgskolen til 550 nå, slik regjeringen foreslo i dag.

– Jeg synes det er overraskende at man velger å ta dette grepet nå, basert på en ti år gammel rapport om politiet mot 2020. Regjeringen burde hatt en ny gjennomgang om fremtidens behov før de eventuelt bestemte seg for å kutte. Og da holder det ikke med en tynn rapport fra POD, sier Vågslid til Politiforum.

Studentkuttet er bare det siste av mange kutt, ifølge Vågslid.

– Jeg merker meg for øvrig at vi har en regjering som stadig foretar nye politi-kutt. Tidligere har de redusert handlingsrommet til politidistriktene, nå kutter de i antall nye politistudenter. Vi hadde forventet mer penger til distriktene, men i stedet kom det altså kutt i antall studenter som skal utdannes. Høyre og Frp er ikke lenger lov-og-orden-partier. Det så vi da statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem, og det bekreftes videre i revidert nasjonalbudsjett, konstaterer hun.

PF-leder Sigve Bolstad advarer: – Ingen selvfølge med velvilje fra ansatte og fagforening

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund
Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund

PF-leder Sigve Bolstad er også overrasket over studentkuttet. Han mener rett og slett det er riv ruskende galt.

– Vi er inne i historiens største politireform. Hvis man skal ha muligheten til å bekjempe kriminalitet og få til en enda bedre løsning av samfunnsoppdraget er det behov for å styrke norsk politi. Vi har fortsatt ikke evaluert nærpolitireformen og derfor blir det helt feil å kjøre nedtrekk på politihøgskolen, sier Bolstad. 

Han påpeker at norsk politi skal være kunnskapsstyrt, men at det ikke ligger noen kunnskap til grunn for denne beslutningen.

– Det er et stort og viktig fokus på å bekjempe kriminalitet på nett, spesielt når det gjelder overgrep. Samlet sett så er det et behov for å styrke kapasiteten på beredskap, tilstedeværelse og på nett. Norsk politi må styrkes kraftig og det krever også en styrking av budsjettet. Vi mener det hadde vært helt på sin plass å se spor av det på revidert, men det gjør vi skuffende nok ikke, sier PF-lederen.

At vi nå tar ned utdanningsvolumet av politifolk uten å ha gjort en ny vurdering av behovet, er jeg sterkt kritisk til.

Han peker på at bemanningssituasjonen lenge har vært utfordrende og at de ansatte og fagforeninga lenga har akseptert mindre hviletid enn det loven gir ansatte rett på, for å kunne levere et godt politi. Det er ingen selvfølge at fagforeninga vil akseptere det i framtida, dersom ikke regjeringa er villige til å utdanne tilstrekkelig med polititjenestemenn, advarer han.

– Unntakene har vært gitt under forutsetning av at man fra arbeidsgiversiden har forpliktet seg til å oppbemanne politiet i tråd med samfunnsutviklingen og nye kriminalitetsformer. Rapporten som i 2008 satte en målsetning om to polititjenestemenn per tusen innbyggere var en del av forutsetningen for unntak. At vi nå tar ned utdanningsvolumet av politifolk uten å ha gjort en ny vurdering av behovet, er jeg sterkt kritisk til. At det gjøres midt i et budsjettår, sier noe om hvor tilfeldig dette er. Ideelt sett arbeider ansatte i politiet i tråd med arbeidsmiljølovens hvilebestemmelser, slik de fleste andre gjør, sier Bolstad.

– Tar ikke problemene Oslo på alvor

Gjennom revidert budsjett hadde Arbeiderpartiets Lene Vågslid også ventet seg en styrket satsing for å ta organiserte kriminelle sør og øst i Oslo, slik hennes partifelle Jan Bøhler ba om i slutten av april. Det kom ikke. Politidistriktene får ikke ei krone ekstra i revidert budsjett.

– Regjeringen tar ikke situasjonen med organiserte kriminelle i Oslo sør og øst på alvor, og ser ikke ut til å innse den krevende økonomiske situasjonen politidistriktene i landet står i. Da vi hadde justisministeren tok vi et aktiv grep mot organiserte kriminelle og fikk resultater. Nå er det fullstendig passivt, sier Vågslid, og fortsetter tordentalen:

– Utfordringene med organiserte kriminelle etablerte miljøer er svært alvorlig og den må møtest med langt kraftigere lut. At statsministeren og justisministeren besøker Stovner politistasjon for å drikke kaffe og gjøre analyser har ikke hjulpet noe. Hvis de organiserte kriminelle som er bakmenn og utgjør grobunnen for rekruttering ikke tas skikkelig tak i, er jeg redd utfordringene vil eskalere. Dette skjer på Høyre og Frp sin vakt, og det er totalt uakseptabelt.

Vågslid viser til at Oslo politidistrikt hasteansetter en rekke politifolk nå i mai, og at de ansettelsene må komme innenfor budsjettet som ble foreslått før situasjonen eskalerte.

– Det kommer til å føre til at handlingsrommet til politidistriktet som nærmest er borte, i alle fall blir det nå. Jeg hadde forventet at regjeringen kom med penger i revidert og er faktisk svært overrasket over at det ikke kom en krone til dette.

Powered by Labrador CMS