Mandag var det demonstrasjon foran Stortinget i regi av Politiets Fellesforbund, hvor de fremmøtte markerte sin motstand mot at regjeringen overstyrte autonomien til styret ved Politihøgskolen (PHS) da de vedtok å kutte 150 studieplasser ved bacheloravdelingen i Oslo – mot styrets faglige råd.

Markerte tydelig motstand: - Politihøgskolens faglige handlingsrom må ivaretas

Mellom 300 og 400 personer møtte opp til Politiets Fellesforbunds (PF) politiske markering foran Stortinget i Oslo mandag ettermiddag.

Publisert

Der markerte PF sin motstand mot at regjeringen overstyrte autonomien til styret ved Politihøgskolen (PHS) da de vedtok å kutte 150 studieplasser ved bacheloravdelingen i Oslo – mot styrets faglige råd om å ta kuttet på avdelingen i Stavern.

– Dette er et veldig bra oppmøte, og et godt arrangement som gir godt trøkk. Det viser viktigheten av saken. Vi ser en uheldig utvikling, sier PF-leder Sigve Bolstad til Politiforum.

Han viser til at man på den ene siden ser at lærerutdanningen nå har blitt et masterstudie, mens politiet «må slåss for bachelorutdanningen».

– Det er et stort paradoks. 

PHS tatt på senga

Bakgrunnen for markeringen er etter hvert velkjent. I en enkel setning i sitt forslag til statsbudsjett foreslo regjeringen å kutte antallet studieplasser på bachelorutdanningen i Oslo med 150.

Nedtrekket var ventet, men både styret og ledelsen ved PHS ble tatt på senga av forslaget om å ta kuttet i Oslo. De hadde ikke fått noe forvarsel.

Dette var tidlig i oktober, og siden har debatten rast.

– Denne saken handler om at de best egnede til å vurdere kvaliteten og utviklingen av PHS er styret og ledelsen, men at begges råd faller for døve politiker-ører. Konsekvensene av denne politiske overstyringen av høgskolestyrets autonomi vil mest sannsynlig føre til dårligere etter- og videreutdanning for alle profesjoner i politiet, advarte PF-leder Bolstad fra podiet.

Frykter for høgskolestatusen

Frykten fra PF og det akademiske miljøet ved PHS, er at skolens høgskolestatus kan være i fare når hele nedtrekket tas ved skolens hovedsete i Oslo.

– Vårt fokus er, og vil alltid være, at PHS må styrkes og videreutvikles, og ikke minst at bachelorutdanningen skal ivaretas og tilpasses framtiden. Vi er bekymret for at utviklingen går motsatt vei, sa Bolstad fra podiet.

Unio krever at regjeringen trykker på stoppknappen i denne saken.

Ragnhild Lied

Under appeller som «La styret styre», hadde både politiansatte fra Oslo politidistrikt, PHS-ansatte og tillitsvalgte samlet seg for å vise sin motstand mot regjeringens beslutning.

– Politisk detaljstyring

PF hadde støtte fra både Unio og Norsk Tjenestemannslag (NTL) under markeringen.

– Unio krever at regjeringen trykker på stoppknappen i denne saken, tordnet Unio-leder Ragnhild Lied.

– Styret ved PHS skal ha samme autonomi på sitt område som andre høgskoler og universiteter. Regjeringen må lytte, fortsatte hun.

Også forbundsleder Kjersti Barsok fra NTL var klar i sin tale:

– Dette er politisk detaljstyring. Dette er ikke utredet, og ingen vet hvilke konsekvenser det vil få for framtidens politiutdanning og politiforskning. Du må høre på faglige råd, Jøran Kallmyr. Det er ikke for sent å snu.

Dette er tidenes dårligste julegave til norsk politi.

Lene Vågslid (Ap)

Ingen justisminister

Frp-justisministeren besøkte PFs forbundskontor for en uke siden, og ble da informert om den planlagte markeringen. Han var imidlertid ikke til stede ved Stortinget, men det var derimot opposisjonen.

Både Petter Eide (SV) og justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap) holdt appeller foran Stortinget.

– Dette er tidenes dårligste julegave til norsk politi, sa Vågslid, og pekte på at regjeringen har en retrettmulighet i revidert nasjonalbudsjett til våren:

– Da har regjeringen mulighet til å rydde opp.

Venter på politimeldingen

Om regjeringen gjør en helomvending til våren, gjenstår å se. Da statsbudsjettet ble endelig vedtatt forrige uke, stemte alle de fire regjeringspartiene mot et forslag fra Ap og Sp om å legge til rette for at dagens studenttall ved PHS blir opprettholdt.

Også Ap, Sp og SVs forslag om at Stortinget skal be regjeringen «nedsette et utvalg som skal gjennomføre en grundig analyse av politiets bemannings- og ressursbehov ut ifra oppgaveutviklingen i de senere år og politiets forventede framtidige oppgaver», ble nedstemt.

– Regjeringen har lovet at det ganske raskt skal legges frem en politimelding, og jeg regner med at dette temaet kommer til å tas opp der, var Frps justispolitiske talsperson Solveig Hornes kommentar til at dette forslaget ble nedstemt.

Er stolt av PHS

Foran Stortinget var motstanden mot regjeringens beslutning stor.

- Denne saken handler om hvilket samfunn vi vil ha, og hvilket type samfunn vi har krav på!, sa  PF-leder Sigve Bolstad i sin appell. 

– Vi er utrolig stolt av PHS. Vi har gode fagmiljøer i både Oslo, Bodø og Stavern. PHS må styrkes, og de faglige rådene til et selvstendig og autonomt høgskolestyre respekteres. Politihøgskolens faglige handlingsrom ivaretas, understreket Bolstad.

Han avsluttet med en «klar tilbakemelding» til regjeringen dersom de vurderte ytterligere tiltak som kunne sette «verdens beste politiutdanning» i fare:

– Ikkje kødd med den!

Powered by Labrador CMS