Avdelingsdirektør

Tolletaten er en viktig samfunnsbeskytter og grenseetat der hovedoppgaven er å verne samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legge til rette for korrekt og effektiv varefl yt over grensene. Vi tilbyr spennende og krevende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.

Publisert Sist oppdatert


Fullstendig utlysning: https://toll.easycruit.com/vacancy/1897037/72197?iso=no

Har du spørsmål kan du kontakte tolldirektør Øystein Børmer på 932 42 651.