Viktig landsmøte på Røros

Aldri har Politiets Fellesforbund arrangert landsmøte i en så turbulent tid for politiet.

Publisert Sist oppdatert

Aldri har Politiets Fellesforbund arrangert landsmøte i en så turbulent tid for politiet. I løpet av noen få høstmåneder har politiledere erfart at deres ansatte ikke lenger ønsker å sette familien tilside for å jobbe overtid. Samtidig går Arbeidstilsynet inn hos Norges største politidistrikt. Der finner de en så omfattende og helsefarlig overtidsbruk at de går til det drastiske skrittet å true med høy dagsmulkt hvis politimesteren ikke skaffer seg kontroll med det omfattende overtidsarbeidet.

Justisministeren har hittil vært varmt mottatt på arrangementer hos PF. En fullsatt landsmøtesal forventer med rette at justisministeren nok en gang møter med en bekreftelse på at han vil satse på politiet. Det all grunn til å tro at landsmøtedelegatene ikke vil la seg avspise med lovnader om kommende satsing. Satsingen må komme nå - før det skjer en uopprettelig skade på politiets omdømme og tillit, og før det oppstår menneskelige tragedier.

I denne utgaven av Politiforum kan du lese målbare tall som indikatorer på politiets egeninnsats. Tallene viser hva som skjer, og er ikke lystig lesing. Tendensen er at det rakner fullstendig. Som tidligere statsminister Oddvar Nordli sa, «vi hedmarkinger er impulsive. Bare vi får tenkt oss om».

Hedmarkingen Storberget trenger ikke være impulsiv, men åpen for impulser. De har han fått i bøtter og spann av PF som ønsker å bidra til å komme ut av politikrisen. Det har vært nok tid til å tenke. Nå er det tid for handling. Og tid for å finne en løsning som ikke skaper tapere, som politidirektør Ingelin Killengreen så klokelig skriver i sin spalte i Politiforum.

På Hedmarken husker politiansatte godt tilbake til da Storberget arbeidet for plass på Stortinget. Og de husker den lange listen med lovnader. Etter fire år i justiskomiteen, og tre år som justisminister har ikke forventningene til lovnadene blitt mindre. Troverdighet er et begrep som nå er til vurdering.

Landsmøtet er en viktig samling for topptillitsvalgte i PF. Fra det ganske land vil delegatene komme med detaljkunnskap om politisituasjonen lokalt. Delegatene representerer medlemmene, ikke bare i håp, men med et krav om at PF får gjennomslag for bedre lønnsbetingelser for alle politiansatte.

Mange har historier om gode kolleger som har valgt bort politikarrieren til fordel for bedre betalte jobber. En årlig lønn som sakker akterut ikke bare i forhold til det private næringsliv, men også til jobber i andre statsetater, gjør ikke rekrutteringen til politijobbene lettere. En løsning på å tilføre politiet et stort antall nye sivile stillinger hjelper lite hvis heller ikke de sivile stillingene i politiet får et betydelig lønnsløft.

Jeg beklager at denne utgaven av Politiforum er dyster lesing. Forklaringen ligger i at vi skal speile politilivet. Dessverre er jobben som mange av våre lesere er så engasjert og glad i fått en annen kulør. Jeg håper vi i neste utgave kan tegne et varmere og mer optimistisk bilde av situasjonen i politiet.

Lykke til med landsmøtet.