Viktig analyse

Politianalysen har vært etterlyst av Politiets Fellesforbund (PF) og Arne Johannessen i nær seks år.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen må tåle kritikk for at tidligere justisminister Knut Storberget ikke ville igangsette dette før, under dekke av at politiet allerede fikk så mye penger. Det var øyensynlig feil svar på riktig spørsmål.

I redsel for at Johannessen skulle kreve mer penger etter en analyse, ønsket ikke regjeringen fakta på bordet. Faremo skal ha honnør for å bestille en analyse for å skaffe regjeringen og Stortinget best mulig fakta for å kunne optimalisere polititjenesten - riktig nok etter at både Høyre og Frp støttet PFs krav.

Diagnosen er stilt, og det er ikke sikkert alle liker medisinen. Mange PF-medlemmer ser nå en stor usikkerhet knyttet til egen arbeidsplass og egne arbeidsoppgaver. Heldigvis har disse jobb i staten.

Et godt avtaleverk ligger i bunn for gode overgangsordninger, og en oppegående fagforening som kan politiet, vil garantert stå beinhardt på for å sikre egne medlemmers rettigheter i den kommende prosessen. Allerede er det antydet at staten må ut med nærmere 1,8 milliarder kroner i overgangsordninger til ansatte.

«De e itjnå som kjem tå sæ sjøl», sang Vømmøl spellemannslag på 70-tallet. Ei heller opparbeidede rettigheter.

Rapporten handler ikke om å bevilge mer penger til politiet. Den handler primært om å gi samfunnet en best mulig polititjeneste for pengene, og sekundært å se om dagens politibudsjetter er tilstrekkelig.

Skjebnen til politianalysen avhenger i første omgang av hvordan dette blir tatt imot politisk. Analysen er en rasjonell gjennomgang av store datamengder, med en underliggende kritikk av for stor detaljstyring av politiet fra politisk nivå. Det vil være uheldig hvis det blir for mange politiske hestehandler som gjør at effekten av analysen ikke tas ut. En delvis gjennomføring, vil svekke resultatet.

Høringsfristen er 1. oktober. Politianalysens leder Arne Røksund, hevder utvalget ikke har funnet dokumentasjon for at sivile oppgaver og en stor grad av nærhet og samspill med lokalmiljøet påvirker utførelsen av politioppgavene.

Er det noen der ute i politiet som tar utfordringen med å skaffe slik dokumentasjon i form av kronikker og leserbrev?

I denne utgaven kan du lese om Arne Johannessens lange innsats for medlemmer av politiets desidert største fagforening, som under hans ledelse har blitt den kamporganisasjonen Harstad Landsmøtet i 2000 krevde. Med nærmest utømmelig energi, mange 100-timers arbeidsuker og et ukjent antall styremøter, årsmøter og medieopptredener, har han ikke bare satt viktige fagforeningsspørsmål på dagsorden.

Han har også vært talsmann for å ta et bredere samfunnsansvar ved å også kjempe for politiets evne til å hjelpe innbyggerne.

Denne utgaven er Politiforums bauta over en innsats som har gitt gode lønnsutbetalinger, og som har gjort Politiets Fellesforbund (PF) til en svært sterk merkevare. Det var ikke uten grunn at justisminister Grete Faremo bekjentgjorde politianalysen under det siste PF-landsmøtet.

Viktigere arena for en justispolitisk kunngjøring kunne hun ikke finne, etter Johannessens innsats.