Verdien av tillit

De snakker ikke med oss, sier assisterende nærpolitisjef Sophia Malmqvist i Malmø-politiet til Politiforum.

Publisert Sist oppdatert

Det samme sier forfatteren av boken «Mafiakrig i Malmø», Tobias Barkman. «Det er vanskelig for politiet å få vitner», sa han.

Politiet i Malmø er i en ekstremt vanskelig situasjon med åtte drap på åpen gate det siste året. I Norge er situasjonen en annen - enn så lenge:

Lensmann Morten Huse ved Ullensaker lensmannskontor takker publikum for stort engasjement og mange tips i saken der en mann ble påkjørt og drept, mens bilføreren stakk av fra åstedet.

Saken uten direkte vitner og spor ble oppklart i løpet av et par dager.

To forskjellige verdener. I to naboland.

Skal politiet fungere slik samfunnet ønsker, er det helt avgjørende at innbyggerne ser seg tjent med å tipse politiet.

Uten et samarbeid mellom politiet og innbyggerne, kommer politiet ingen vei. Blir det for stor avstand, svekkes tilliten mellom innbyggerne og politiet.

Det er sterkt å være vitne til at innbyggerne i Rennebu går i fakkeltog for å bevare lensmannskontoret. Innbyggerne påpeker viktigheten av nærhet, kjennskap og respekt mellom politiet og befolkningen de skal hjelpe.

Politiet i Norge har til nå på mange måter hatt en unik posisjon i verdensmålestokk, noe vi her hjemme har tatt som en selvfølge.

Du trenger ikke dra langt utenfor landegrensa for å erfare en annen holdning til politiet.

Men nå står den norske nærpolitimodellen i fare.

Undersøkelser viser at tilliten til politiet synker. Folk som har hatt behov for politiets hjelp, har mindre tillit til politiet enn de som ikke har hatt behov for deres tjenester.

I et kortsiktig økonomisk perspektiv, kan det være penger å spare på å legge ned et lensmannskontor. Det argumenteres med mer slagkraft og profesjonalitet.

Resultatet er et politi som stadig blir mer utilgjengelig – både i by og bygd. Det er ikke kontaktskapende å se politiet passere med blålys og sirene på utrykning over stadig større avstander.

Kontakt og tillit skapes av mange små ting.

Av at politiet kommer i løpet av kort tid når folk trenger det.
Av at innbyggerne vet hvem politifolkene er.
Og av at politifolkene vet hvem innbyggerne er.

Denne samfunnskontrakten virker begge veier. Det ligger en fare i å legge bedriftsøkonomisk tankegang til grunn for drift av politiet. Det kan være skjebnesvangert i forhold til hvordan politiet på sikt skal fungere.

Tidligere har justisminister Grete Faremo argumentert godt for verdien av lokalkunnskap, men da for å styrke Heimevernet.

Vil hun finne frem til samme argumentasjon for politiet?