Vår åpne grense

EØS-avtalen sikret Norge fri flyt av tjenester, varer ogpersontrafikk. Også for kriminelle.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra politidistriktene viser at utenlandske kriminelle nå er i ferd med å kvele enhver politikapasitet. Justisministerens mål om å uttransportere minst 4900 personer med ulovlig opphold er kun et signal om en forståelse av alvorligheten. I tillegg kommer ekstrasatsingen rettet mot grensenær kontroll øremerket til Østfold og operasjon grenseløs som gir gode resultater.

Men politiet kunne ha lagt grunnlaget for å transportere langt flere ut av landet hvis de begynner å gjennomføre grensenære kontroller. I dag gjøres det praktisk talt ikke. Politiforum var med da politiet i Kongsvinger på bare ett tog fant 16 passasjerer med brudd på utlendingsloven. Men det er lenge til neste kontroll. De har nemlig ikke ressurser. Mye av politiets etterforskning blir dermed omtrent som å lense en lekk båt.

Tall fra politiet viser at 85 prosent av innvandrerne har ID-papirer når de treffes på en uventet grensenær kontroll, mens bare fem prosent har ID-papirer når de offisielt søker om asyl. Jobben med få finne deres identitet blir dermed svært mye tyngre for politiets del. Samtidig som mangel på grensenære kontroller sikrer nærmest fri flyt av kriminelle bander. Hva disse har slags planer med sin innreise i Norge, burde få flere enn politifolkene til å svette.

Politikerne sa ja til å melde Norge inn i EØS-samarbeidet. Da er det rimelig at de også sier ja til å sette politiet i stand til å håndtere den sterke flommen av utenlandske kriminelle på vei inn i Norge.

Fra Politihøgskolen og rett til Nav?

Landets politimestere viser konsekvensene av tildelt budsjett for inneværende år. For å komme i velger de å holde over 360 politistillinger vakante til 2011 budsjettet er kjent. Samtidig skal 550 politistudenter uteksamineres fra Politihøgskolen til sommeren. Studenter som etter planen skulle ut for å gjøre hverdagen tryggere for landets innbyggere.

I fjor var justisministeren sterkt kritisk til at medlemmer i Politiets Fellesforbund ikke ønsket å arbeide overtid, og gikk langt i å kalle det som skjedde en aksjon. Men det som skjer nå ønsker han ikke å kommentere. For konsekvensene med redusert politibemanning inneværende år kan bli langt større enn under fjorårets konflikt med Politiets Fellesforbund. Men nå er det altså politimestrene som har regien. Fordi de har ikke råd til annet.