Ta vare på det nære

Publisert Sist oppdatert

Vi har besøkt Hasvik lensmannskontor på Sørøya i Vestfinnmark politidistrikt og vi har besøkt lensmannen i Askvoll og lensmannen i Dale, Sogn og Fjordane lensmannskontor. På de to siste kontorene er det samme person som er lensmann. Innstramminger har gjort at en tidligere lensmann ikke er erstattet.

På Sørøya har samfunnet forsøkt seg uten tilstedeværende politi i perioder. Det gikk slettes ikke så bra. Det gikk faktisk så dårlig, at det lille samfunnet med 995 fastboende er fredet fra den såkalte Nærpolitireformens nedleggelse av over 100 lensmannskontor. Hva som skjedde der, bør være et varsku til de som jobber med de store tallene. I dag styres lensmannskontoret av lensmannen som sitter en helikoptertur unna.

I Sogn og Fjordane husker de fremdeles tilbake til den forrige politireformen. Få eller ingen av de sentrale politikerne som jobber med dagens politireform, var involvert i den forrige. Men voksne politifolk husker tilbake til det som da skjedde. De undrer seg over hvordan politiet skal få nødvendig kontakt med innbyggerne hvis de ikke lenger skal ha tilhold der folk bor. Uten nødvendig kontakt og dialog, minsker muligheten til å både forebygge og oppklare lovbrudd. Drastisk.

For fremdeles er det ikke slik at alle opplysningene politiet trenger kan hentes fra en database, og fremdeles er det ikke slik at politiet må laste inn alle sakens opplysninger i et analyseprogram for å finne strukturer, nettverk og grenseoverskridende kriminalitet. Svært mye godt politiarbeid foregår i både tilfeldige og planlagte møter mellom politiansatte og innbyggerne. Samtidig som de samme møtene også virker harmoniserende i forhold til at innbyggerne i dialogen formidler sine forventninger hva gjelder både arbeidsinnhold og hvordan politiet skal oppføre seg.

Når vi ser hvor galt det går i møtet mellom politiet og innbyggerne i USA, der politi og innbyggere kommer i situasjoner der de rutinemessig skyter på hverandre i stedet for å snakke sammen, er det all mulig grunn til å hegne om det sivilt pregede lokale politiet vi i dag har i landet. Vi ønsker oss ikke dit hen at politi og innbyggere ikke lenger kjenner hverandre.