Skudd mot politiet

Tre ganger på under ett år har kriminelle løsnet skudd mot politifolk.

Publisert Sist oppdatert

27.november. Vinstra. En politimann truffet i ryggen av hagleskudd fra kloss hold mens kollegaen så vidt unngikk det neste skuddet. Reddet av vernevesten, selv om over 20 hagl gikk inn i kroppen. Oppdrag: Velferdssjekk av en psykisk syk mann etter anmodning fra lege.

26. juni. Roa. Ingen tjenestemenn truffet. Oppdrag. Stanse kriminelle i tilknytning til en biljakt.

26. september. Hamar. En politimann skutt i bryst/skulder fra kloss hold rett over kanten på vernevesten. Oppdrag: Publikum utrygge for ruset bevæpnet mann.

Jobben som operativ politi er en givende jobb. Det er her man får følelsen av å virkelig kunne utgjøre en umiddelbar forskjell for folk som trenger hjelp. Innbyggere som føler seg utrygge og som er i en situasjon de ikke lenger kan håndtere selv, får hjelp. Det er når alle andre flykter fra stedet, politiet sender inn sine mannskaper. Det er en god følelse å kunne gå inn å hjelpe andre i en situasjon som oppleves som farlig eller kritisk for andre. For mange har dette vært motivasjonen for å begynne i politiet.

Dessverre kan det gå galt. For både politifolkene involvert. Og for gjerningsmennene.

Dette er en situasjon som oppleves som uhyre krevende. I etterpåklokskapens lys skal Spesialenheten for politisaker rutinemessig etterforske saker der politiet har brukt våpen. Det kan ta lang tid å vurdere beslutninger tatt i løpet av brøkdelen av et sekund.

Politifolk som har gjort en jobb ut fra sin beste forståelse blir satt under etterforskning. Følelsen av å bli mistenkeliggjort ligger nært, selv om man er innforstått med behovet for å ettergå det som har skjedd. Mens media og såkalte eksperter villig uttaler seg kritisk om politiets løsning av oppdraget, står politifolkene uten anledning til å fortelle sin versjon. Fordi saken er under etterforskning. Det blir en asymmetri i informasjonen rundt saken som er med på å øke belastningen for den enkelte som er involvert. Både på en selv og for den nærmeste familie.

Det stiller store krav til ledelsen. På den ene siden skal det tas hensyn til at hendelsen skal etterforskes. Det gjør at lederen ikke kan ta stilling til om hendelsen fyller lovkravet. Samtidig har politiledelsen et ansvar for å støtte den ansatte som opplever en ekstremt krevende situasjon, og ikke legge sten til byrden med å bidra til mistenkeliggjøring.

Politimester Tormod Bakke i Hedmark politidistrikt har fått honnør for måten han har håndtert saken som arbeidsgiver. Han har latt Spesialenheten få lov til å håndtere etterforskningen, så han selv har kunnet ta arbeidsgiveransvaret i form av å vise omsorg og støtte. Det er noe han høster anerkjennelse og takknemmelighet for. Vi håper flere politisjefer merker seg måten han har håndtert skyteepisoden på Hamar på.