Politikrisen - hvem har ansvaret?

Den ikke eksisterende politikrisen ruller videre. De negative produksjonstallene fortsetter å falle.

Publisert Sist oppdatert

Den ikke eksisterende politikrisen ruller videre. De negative produksjonstallene fortsetter å falle. Men mer alvorlig er at politiets manglende tilstedeværelse og tette oppfølging i de kriminelle miljøene gjør at de kriminelle nå i det stille bygger muskler med sterkere økonomi og organisasjon.

Det har blitt vesentlig mindre risikofylt å satse på kriminalitet. Det er viktig å ikke glemme at den gode oppklaringen av Nokas-saken kom som følge av at politiet hadde god kjennskap til personer i ransmiljøet, hvem som samarbeidet, og hvordan de kriminelle organiserte seg og at det var avsatt tilstrekkelig ressurser til å gjøre en god jobb.

Slik kunnskap er spanerne i ferd med å miste i fullt monn fordi de ikke lenger er i miljøene.

Allerede ser vi en sterkt økende tendens til at kriminelle tar ut konflikter i det åpne offentlige rom. Nå sist på Karl Johan. Litt lenger sør - på Nörrebro i København - har kriminelle nærmest tatt over en hel bydel. Det betraktes som farlig for menigmann å bevege seg der. Dette er bare begynnelsen på hva som vil skje hvis ikke regjeringen får løst politikrisen.

En langvarig konflikt med Politiets Fellesforbund løses ikke med å bryte verken hovedavtalen eller internasjonale spilleregler. Den bebudede forskriften er ventet å gi store unntak fra arbeidsmiljøloven for politiansatte. Arbeidsmiljøloven er konstruert for å forhindre helseskadelige arbeidsordninger.

Politiansatte er den eneste yrkesgruppen som ikke får være med på å medvirke til utforming av arbeidslivets regler. Det er gammeldags tenkning å tro at man motiverer med tvang. Hvor attraktivt det vil være med en jobb som påfører helsemessige skader, vil raskt bli synlig når omfanget av forskriften går opp for de politiansatte.

Det at politikerne over flere år har sørget for et underbemannet og ressursfattig politi forsøkes nå løst av regjeringen med å innføre en forskrift. Det er verken særlig elegant eller troverdig når politikere og redaktører forsøker å flytte ansvaret for dette til Politiets Fellesforbund.

Politidirektørens bidrag har vært å foreslå forskriften for regjeringen. På samme måte som rådet i Hijab-saken, er rådet om å innføre en forskrift minst like dårlig. Nok en gang ser vi at sentral politiledelse er et lydig verktøy for sittende regjering. Først har regjeringen lovet evaluering av eksisterende unntak fra arbeidsmiljøloven. Deretter lovet den medvirkning ved en eventuell fortsettelse av unntak fra 1. juli i år.

I stedet har politidirektøren benektet at det foreligger en politikrise. Samfunnet hadde hatt grunn til å forvente en etatsleder som i større grad hadde forutsett dagens situasjon, og på et langt tidligere tidspunkt hadde levert kraftfull argumentasjon for å møte dagens politimangel i det offentlige rom. Landet er under denne regjering og denne politiledelse i ferd med å utvikle seg til et godt sted å være. For de kriminelle