Politiet må få et budsjett- løft

Publisert Sist oppdatert

Det knytter seg stor spenning til regjeringens forslag til statsbudsjett som legges frem 7. oktober. For politiets del er det godt dokumentert at den forestående omorganiseringen kommer til å svekke politiets produksjonsevne i opp mot 5-6 år fremover. Fordi det nå vil gå med ekstremt mye møtetid og planlegging. Mange får nytt arbeidsinnhold, flere får nytt arbeidssted. Etablerte arbeidsrutiner skal avsluttes, nye rutiner og arbeidskolleger skal etableres. På kort sikt vil dette føre til en svekkelse av politiets synlighet og evne til å gjøre en lang rekke oppgaver.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård har fått mye pepper for at økningen i dette års politibudsjett er brukt opp av POD før pengene har nådd politidistriktene. Hans utfordring er at han har fått politiske pålegg om tiltak som ingen måte er finansiert av Stortinget. Det har vært et gammelt PF-krav om at politiet å få et eget investeringsbudsjett. Kravet står der ennå. Det er en alvorlig svakhet ved dagens finansiering av politidriften at både Regjering og Storting fatter vedtak, uten at de sørger for en politiøkonomi som gjør vedtakene mulig å gjennomføre uten å ta av frie driftsmidler. Eksempler på dette er innføring av ny straffelov med store utgifter til fornying av datasystemene, politireformen som vil koste mye penger, utgifter til avhør ved barnehusene som flyttes fra domstolene til politiet. Mer trening til IP3 mannskapet og en for lav nettofinansiering av nye stillinger trekker penger fra frie driftsmidler.

Det blir for lettvint å vise til at rammebudsjetteringen i politiet skal dekke alle utviklingsprosjekt og konsekvenser av politiske vedtak, uten at det følger penger med beslutningene. Slik det er nå, tas pengene til utvikling fra politiets evne til å sørge både for beredskap, viktige forvaltningsoppgaver og etterforskning.

Regjeringen må kompensere dette med penger til å både øke bemanning, og sørge for et politibudsjett der politiet får råd til å erstatte utslitte biler og øke frie driftsmidler. Omstilling koster penger, og politidistriktene vil måtte betale for å endre arbeidsoppgaver og flytte ansatte. Dersom reformen blir preget av trang økonomi, minskes sjansen for at dette blir vellykket.