Pill råttent politikorps

Hva kan grunnen være til at politifolk med forsett begår kriminelle handlinger?

Publisert Sist oppdatert

I forrige nummer av Politiforum var korrupsjon temaet ingen andre organisasjoner i verden er mer korrupt enn politiet. Korrupsjon har størst utbredelse i land vi ikke liker å sammenligne oss med, og hvor utdanningsnivået på politifolk er lavmål.

Høyskoleutdanningn må vi verne om. Det er en utdanning som bruker mye tid og energi på å gi fremtidens politifolk mulighet til en dyp etisk refleksjon over politirollen.

Alt fra «politipris» på pølse i brød til hvordan uniformen blir oppfattet i ulike miljøer og hos mennesker med annen kulturell bakgrunn, diskuteres. Det er verdifullt og viktig at politifolk ser sin egen rolle i et endret samfunn.

Enkelte politikere her hjemme som snakker om at «ett år er nok på PHS», bør reflektere litt over det de kan lese i denne utgaven.

I land vi lettere kan sammenligne oss med, eksempelvis de baltiske landene, hadde man etter selvstendigheten og løsrivelsen fra en klam kommunistisk hånd tidlig på 1990-tallet et ønske og håp om økt etisk standard hos sitt politi.

Og det var de på god vei til å få. Politiutdanningen var blant annet treårig.

Men så kom finanskrisen, og gjelden var så voldsom at det offentlige umiddelbart måtte kutte. Politiforum kan i dette nummeret avdekke hvordan politikorpset i Latvia raskt ble pill råttent. Vår nyansatte journalist fikk et blikk inn i en politietat han ikke trodde fantes, bare noen få timer med fly fra Oslo.

Politifolk er korrupte, begår ran, er desperate og de opptrer beruset i uniform. Politiutdanningen legges ned, skolesjefen er suspendert og innenriksministeren går av. Men så eskalerte det: Politimenn på ranstokt skjøt og drepte en kollega.

Politifolk som bærer kisten med sin egen drepte kollega, er et sterkt bilde på situasjonen.

Det kan være nyttig å finne ut årsaken til at kolleger i Latvia nå må gjennom voldsom opprydding i egne rekker. Råtne epler skal ut, trær i eplehagen skal renskes og eplekurven tømmes opp-ned, for å bruke forskeres terminologi om politiorganisasjoner.

Politiforskere hadde fått mye kjøtt på beina ved å dra dit Politiforum nå har vært i Riga, eller til Jekabpils. Hva skjer når politilønna halveres, budsjettet skjæres til beinet, forsikringsordninger og barnebidrag kuttes, vannet forsvinner i springen og kolleger får sparken?

Alt tyder på at Politiforum har svaret: Politikriminalitet.

Her hjemme kom nettopp boken «Politikriminalitet i Norge» ut. Den er ført i pennen av professor på BI, Petter Gottschalk. Han er kjent for å være kritisk opptatt av politiet.

Tilfellene han har sett på, er alle Spesialenhetens saker hvor politifolk er ilagt forelegg i retten eller idømt betinget/ubetinget fengselsstraff. Det betyr at «politikriminalitet» i Norge, etter Gottschalks oppfatning, også
innbefatter forelegg for trafikkuhell «kriminalitet» hvor politifolk var uaktsomme i trafikken.

Det er etter vår mening en sammenblanding. I Norge har ikke forskerne, verken Liv Finstad eller Gottschalk, funnet grunn til å hevde at årsaken til kriminalitet blant politifolk verken kan tilskrives politiledelse, eplekurven eller eplehagen alene. Det er snarere grunn til å kritisere at forhold man var kjent med, eller tegn som tydet på at ting kunne skje, burde vært varslet tidligere.

Gottschalk vil jo ha et eget polititilsyn, et syn han foreløpig virker noe alene om å ha.

Fagforeningers innsats er ekstremt viktig når regjeringer kutter, barberer, skjærer. Men lønn til aktivister er det dårlig med. I Latvia har Politiforum møtt en ildsjel som jobber gratis for å berge restene av det som tidligere var et stolt politikorps. Nå fremstår det dessverre pill råttent.

Vi ønsker ham lykke til, men han tar nok gjerne i mot hjelp fraandre fagforeninger dersom han skal lykkes med de knalltøffe oppgavene
han nå står overfor.