Penger til IKT koster mange politijobben

Politidirektør Ingelin Killengreen fortjener ros for å skjære gjennom i politiets håpløse IKT-situasjon.

Publisert Sist oppdatert

I fem år, over to regjeringer, har Politidirektoratet levert solid dokumentasjon på at politiets mange IKT-systemer er sårbare, dyre å drive og ute av stand til å levere rask og effektiv IT støtte til politiet. Og POD har samtidig dokumentert behov for en milliard kroner til å investere i fornyelse av politiets IKT infrastruktur uten at politiet har hatt egne penger til å gjøre dette.

Men regjeringen har ikke villet prioritere penger til denne investeringen. Ganske enkelt fordi det gir liten politisk gevinst i å drive med vedlikehold, noe som vi også har sett på jernbanesiden. Det gir mer politisk gevinst i å opprette nye enheter eller komme med flere stillinger - det gir inntrykk av handlekraft. Men når Politidirektoratet i samarbeid med landets politimestere nå har besluttet å holde tilbake 180 millioner kroner til sårt tiltrengt IT-fornyelse, gjør det at mange av årets avgangsstudenter ved Politihøgskolen risikerer å stå uten jobb når eksamen er avlagt.

Politidirektøren er tvunget til å gjøre dette etter blant annet kraftig kritikk fra riksrevisor Jørgen Kosmo, og den faktiske standarden på IKT utstyret i politiet. Det eneste stedet finansiering av denne investeringen kan hentes fra i politiøkonomien, er driftsbudsjettet. Dette fordi politiet ikke har eget investeringsbudsjett.

For justisminister Knut Storberget passer det svært dårlig at kjempesatsingen med rekordhøye opptak til Politihøgskolen blir forstyrret av medieoppslag med nyutdannede politistudenter som ikke får jobb. Sammtidig som en rekke politidistrikt sparker ut midlertidig ansatte politifolk. Ifølge VG må politiet operere med 350 færre stillinger i år på grunn av en fortvilet trang økonomi.

Killengreen en erfaren ringrev. Ved å selv bruke pengene på nødvendig IKT som regjeringen lenge har unnlatt å bevilge penger til, blir presset nå desto større for å finne en politisk løsning med å finne penger til å ansette alle de som nå ikke får fortsette midlertidige jobber. Og de 432 nyutdannede studentene som står klare 21. juni.

Nok en kollega er tapt i tjeneste

58 år gamle Olav Kildal i Helgeland politidistrikt ble brutalt knivstukket og drept av en psykiatrisk pasient i forbindelse med bistand til helsevesenet. Dette skjedde under utøvelse av noe som viser seg å være noe av det farligste politifolk over hele landet til daglig gjør. Nemlig å bistå helsevesenet med pågripelse av alvorlig psykisk syke mennesker som skal til behandling.

Den operative delen av politiyrket kan være svært krevende, noe episoden med Kildal viste. Etter 34 år i tjeneste hadde han møtt på lignende episoder i politiet, og hver gang hadde det gått bra, men så gikk det plutselig fryktelig galt. Marginene mellom suksess og katastrofe kan på politioppdrag være små. Vi sender all vår omtanke til forlovede, barn, barnebarn og kolleger.