Godt jobbet i Trondheim

Det er ikke rart stasjonssjef Ove Sem smiler.

Publisert Sist oppdatert

Justisminister Knut Storberget ønsker å redusere skjenketiden. I Trondheim har politiet og kommunen gitt justisministeren gode argument for å fortsette argumentasjonen. I løpet av korte åtte måneder har samarbeidet med å flytte skjenkestopp fra kl. 03 til 02 om natten gitt langt færre offer for uprovosert vold. Statistisk sett går det i dag rundt 76 personer som ellers skulle vært slått ned, sparket eller knivstukket bare i Trondheim sentrum. Og utelivet i Trondheim har blitt vesentlig tryggere å hygge seg i.

Dette er ikke første gang at politistasjonssjef Ove Sem og hans mannskap får til positive tiltak i samarbeid med Trondheim kommune. Ukentlig kontakt mellom politi og kommune på mange forskjellige arenaer og nivå fører til et enkelt og ukomplisert samarbeid som nok en gang gir resultater. Og det med enkle midler basert på solid underbygget dokumentasjon.

Forskning viser at personer utsatt for vold i stor grad får store psykiske belastninger i tillegg til de fysiske skadene. Og det er på det rene at det for samfunnet påløper enorme rehabiliteringskostnader forbundet med å hjelpe voldsoffer tilbake til hverdagen og kostbare soningsplasser for gjerningsmannen. I tillegg kommer ikke målbare kostnader som tapt livskvalitet med utrygghet, tap av utdanning og jobb som følge av fysiske og psykiske skader.

Grepet som nå er gjort i Trondheim har så stor samfunnsmessig betydning at andre politidistrikt og kommuner snarest bør komme sammen for å diskutere hvor raskt en slik reduksjon i skjenketiden kan innføres. Utelivsbransjen vil trolig protestere som en ren ryggmarksrefleks Det vil i så fall være til å leve med. Samtidig er det grunn til å tro at tryggere sentrum og tryggere uteliv på sikt vil tiltrekke seg flere kunder.

Det er grunn til å gratulere Trondheim med et godt politi som har brukt solid kompetanse til å bygge opp en argumentasjons om var uomtvistelig. En argumentasjon som modige politikere valgte å følge til beste for innbyggere som ønsker å hygge seg i sentrum av byen.