Fjerne oppgaver fra politiet?

Er løsningen for politiets ressursproblem å fjerne noen avde oppgavene politiet i dag har?

Publisert Sist oppdatert

Politidirektøren lanserte under PF-landsmøtet i november ideen om å fokusere på det som for politiet er viktig. Og samtidig se på hvilke oppgaver politiet kunne være foruten. Hun foreslo selv å fjerne pass og utlendnngsforvaltning fra politiet, og overlate dette til andre statlige etater.


Politiforum har fått signaler om at dette er ideer som stammer fra Politidirektoratets nye strategiske handlingsplan som ennå ikke er offentliggjort, og som vi ikke har fått tilgang til. I så fall vil dette være ideer som strategidirektør Tore Lorentzen i Politidirektoratet står ansvarlig for. Da vil det være all mulig grunn til å være på vakt.

Lorentzen hadde i sin forrige stilling som administrasjonsdirektør i Politidirektoratet ansvaret for politiets IKT-satsing. Og med det ansvaret for se fremover i forhold til å påvirke rammene. Det var ingen suksess. Lorentzen hadde heller ikke noen u-betinget suksess som styreformann i Romerike boligbyggerlag (Robo). Romerikes Blad avdekket en uheldig styrekultur med en uhemmet bruk av medlemspengene på kostbare studiereiser til mange av Europas hovedsteder.

Da avisen satte fokus på styrelederens honorar i hundretusenkroners klassen, var forklaringen at styreledervervet var så omfattende, at det forsvarliggjorde et høyt honorar. Bruken av alle arbeidstimene på Robo, mens Lorentzen samtidig var administrasjonsdirektør i Politidirektoratet er kanskje forklaringen på at politiets IKT-utvikling ikke fikk nok oppmerksomhet.

Politiet har tidligere blitt fratatt oppgaver. Da trygdeetaten (nå NAV) overtok bidragssakene fra lensmannsetaten, fikk saksbehandlerne i Trygdeetaten betydelig høyere lønn enn hva som hadde blitt betalt for samme type arbeid. I stedet for å ruste opp politiet, ble det satset store summer på å bygge opp trygdeetaten til å håndtere de samme sakene.

I sitt foredrag til PF-landsmøtet etterlyste Ingelin Killengreen kreativitet i forhold til hvordan politiet skal kunne opprettholde de små tjenestestedene. «Vi kan ikke bare være der av beredskapshensyn» sa hun, og argumenterte for at de små stedene burde kunne ta oppgaver for politidistriktet for å ha tilstrekkelig arbeid for å forsvare bemanningen.

Løsningen har dermed Killengreen selv synliggjort. I stedet for å argumentere for å fjerne oppgaver fra politiet, burde politiet selv se på hvordan man kan utnytte kapasitete-n på de små tjenestestedene, og endatil kanskje øke bemanningen når flere oppgaver tilføres. Det er den beste måten å sørge for at politiet fortsatt blir tilstedeværende over hele landet. Å øke antall ansatte på de små stedene er bra for arbeidsmiljøet, og gjør de også til mer attraktive arbeidsplasser.

Fra denne spalten vil vi advare mot konsekvensene av stadig sentralisering og manglende offensiv tankegang. Særlig fra tankeloftet hos strategisk enmannsseksjon i Politidirektoratet. Det som har kommet derfra har ikke vært noen suksess tidligere.