Et nytt politi i støpe- skjeen

Historiens største omorganisering av politiet er et faktum. I hvert fall den formelle delen om å gå fra 27 til 12 politidistrikter. En beslutning tatt av Stortinget sist sommer.

Publisert Sist oppdatert

Det er ikke nå arbeidet starter. Det startet alt da tidligere justisminister Grete Faremo på PF-landsmøtet i 2013 meldte at hun nedsatte et utvalg som skulle lage en politianalyse. Det kom som et svar på et tidligere PF-krav om å få gjennomført en politistudie etter mal fra den velkjente forsvarsstudien. Håpet var å skape forståelse for mer ressurser til politiet. Det var ikke i tankene å gå fra 27 til 12 politidistrikter eller å fjerne så mye som 130 lensmannskontorer.

I det som fra politisk hold er døpt som «Nærpolitireformen».

I Politidirektoratet (POD) er det allerede lagt ned et omfattende arbeid for å forberede sammenslåingen av politidistriktene. Dyktige kvinner og menn har lojalt gjort det de kan for å legge grunnlaget for en løsning som skal møte beslutningen fra Stortinget om et fornyet og forbedret politi. De har laget detaljerte planer for hva som skal skje, både med ansatte, og ikke minst tekniske løsninger. Noe er ferdig, noe arbeides det fortsatt med.

Nå har vi 12 politimestre i de nye politidistriktene. Fra denne spalte vil vi få ønske hver og en lykke til. Det står respekt av at de har søkt seg inn i en høyst krevende rolle der de skal lose politidistriktene inn i sin nye form. Dette krever mot.

Samtlige politimestre har erfaring med politiet. Det er en fordel. De vil måtte utvise kløkt og klokskap. Evne til strategisk tenkning skal kombineres med medmenneskelighet og personlige hensyn. Samarbeidet med mange andre aktører skal ivaretas. Samtidig skal kriminalitet forebygges og etterforskes, eller sagt på en annen måte: Produksjonen skal gå for fullt.

Fra forskerhold er det gitt tydelige råd, basert på tidligere erfaringer med andre organisasjoner, om å tilføre politiet ekstra ressurser knyttet til internkostnaden ved å drive omorganisering. Det indre omorganiseringsarbeidet i politiet vil sluke et ukjent høyt antall arbeidstimer. Arbeidet med politibudsjettet 2017 har alt startet. Vi tar som en selvfølge at politisk nivå tar hensyn til behovet for tilførsel av politiressurser når neste års budsjett skal behandles. Hvis ikke er det en stor fare for at publikum merker lavere tilstedeværelse og til slutt en lavere trygghetsfølelse. Da blir «Nærpolitireformen» fort stemplet som mislykket.

De nye politimestre vil glede noen, andre vil bli skuffet. Fra politisk hold vil fremdrift og gjennomføring bli fulgt med argusøyne. Vi håper at ønsket om kortsiktige politiske gevinster ikke ødelegger for langsiktige mål.