En unik mulighet

Det er gledelig at politidirektøren og justisministeren varsler en grundig gjennomgang av erfaringene som har blitt gjort med politiets midlertidige bevæpning.

Publisert Sist oppdatert

Norsk politi har i skrivende stund vært midlertidig bevæpnet i over ett år. Siden 25. november 2014 har norske polititjenestemenn og -kvinner båret pistolen på hofta. Aldri før har det vært så mye debatt, meninger og synsing om bevæpnet politi og konsekvensene av dette.

Det er derfor gledelig at både politidirektør Odd Reidar Humlegård og justisminister Anders Anundsen (Frp) nå varsler at de skal gå grundig gjennom erfaringene som har blitt gjort det siste året. Fakta skal på bordet. Hva har egentlig den midlertidige bevæpningen ført til?

Vi vet at pistolen har reddet politifolks liv i året som har gått. I dette nummeret kan du lese historien om de to polititjenestemennene i Nordre Buskerud, som i løpet av sekunder opplevde at en rutinemessig pågripelse av to biltyver ble til et skytedrama på liv og død.

Begge er overbeviste om at situasjonen ville fått et langt mer tragisk utfall om de hadde hatt pistolen innelåst i bilen. Hendelsen er ikke unik. NRK har samlet sammen et knippe andre lignende saker.

Samtidig har det vært uønskede hendelser, som da en mann hoppet over skranken hos politivakta i Stavanger, og klarte å avfyre et skudd med pistolen til en polititjenestemann. Pistolhylsteret har blitt gjenstand for granskning. Er det for lett å frata en polititjenestemann våpenet?

Vådeskuddebatten har blusset opp igjen. Det er et blindspor, all den tid datagrunnlaget umuliggjør god sammenligning med tidligere år, og mange vådeskudd skjer under kontrollerte nedspenninger.

Vådeskuddene må ikke bagatelliseres. Det er hendelser som ikke skal skje. Men det er et dårlig premiss å diskutere permanent bevæpning på. Like uklokt som det er å basere en eventuell beslutning om permanent bevæpning på terrortrusselen mot politiet. Bevæpningsdebatten har i stor grad handlet om følelser. Vi trenger fakta.

Aldri før har norsk politi hatt et bedre grunnlag for å vurdere bevæpning. Vi trenger ikke lenger bare se til utlandet, vi kan se på oss selv. Etter over ett år med våpen på hofta, må norske politifolk nå få fortelle om sine erfaringer - og de må bli lyttet til og tatt på alvor. Vi håper Politidirektoratet og politikerne nå kjenner sin besøkelsestid, og benytter denne unike muligheten godt.

Det skylder de alle polititjenestemennene og -kvinnene som hver dag er ute i gatene for å ivareta vår alles sikkerhet.