En korpsånd å like

Å jobbe i politiet er spesielt på mange måter. Som politiansatt er man som regel svært synlig i omgangskretsens bevissthet.

Publisert Sist oppdatert

Alle vet at du jobber i politiet, og mange ganger må du svare for hva andre i politiet har gjort.

Samtidig er det svært få andre yrker hvor det du gjør på fritiden, blir vurdert utifra standarden man skal ha i yrket.

I politiyrket kommer du tett på mennesker i sitt livs krise, enten de befinner seg på topp eller bunn i samfunnet.

En del av jobben er å utsette deg selv for en ukjent fare, og å gå inn i situasjoner med mange ukjente faktorer. Både ditt eget og andres liv kan stå i fare.

I dette yrket er du nødt til å stole på at kollegaen forsvarer deg hvis du blir angrepet.

Mange kan trekke frem episoder hvor en kollega, som med fare for seg selv, har reddet en selv fra alvorlig skade - i verste fall tap av livet.

Du blir ekstra takknemlig ovenfor en kollega som har reddet deg - og man knytter nære bånd når man har vært redde sammen.

Politiforums hovedoppslag denne gangen er viet den fantastiske innsatsen og støtten ansatte i Vestfold-politiet ga da politibetjent Per Henrik Semb og barna opplevde sitt livs største tragedie.

I fjor omkom kone og mamma Kjersti i en tragisk ulykke. Men midt oppi det håpløse var det noen som ga enkemannen håp.

Kollega Bernt Aamodt organiserte en omfattende dugnad der over 60 politikolleger stilte opp. Praktisk hjelp og medmenneskelighet var det den hardt rammede familien trengte mest av alt.

Og det fikk de.

Politiet har i en periode vært under et hardt og tøft søkelys, hvor det har vært rettet kritisk oppmerksomhet både mot politiet som etat, men også mot enkeltpersoners vurderinger og avgjørelser.

Det har kommet på toppen av mange års ressurskrise med en stadig vanskeligere mulighet til å gjøre jobben som politi på en god måte.

Opplevelser og samholdet innad i politiet, som Per Henrik Semb og barnas historie, gjør at vi forstår hvorfor mange holder fast på jobben i denne etaten.

Det å kunne hjelpe dem som trenger det, er en sterk opplevelse - også når det er kolleger som trenger hjelp.

Når livets regnskap skal gjøres opp, mener vi slike verdier står høyere enn materielle verdier.