Kan Volkswagen Passat komme tilbake som politiets patruljebil? Nå har Politiets Fellestjenester lyst ut en ny anbudskonkurranse for politibiler.

Ny bilanskaffelse: Åpner for at distriktene kan lease politibiler

Når politiets nye bilavtale trer i kraft , får politidistriktene mulighet til å lease politibiler.

Publisert

Det går fram av konkurranseutlysningen til den kommende bilavtalen for politiet.

I konkurransegrunnlaget skriver Politiets Fellestjenester (PFT) at denne anskaffelsesprosessen skal «gi politiet mulighet til å øke antall kjøretøy som skiftes ut årlig uten at det skal gå på bekostning av grunnberedskap eller HMS. For å sikre oppnåelse av dette målet skal anskaffelsen også legge til rette for at patruljekjøretøy kan leases».

«Antall kjøretøy som er kjøpt de siste årene er for lavt for å stabilisere/forbedre snittalderen», understrekes det.

Fordeler kostnaden over tid

Løsningen på å ta igjen noe av etterslepet i bilparken, kan være leasing, mener PFT. Tanken er at det å lease en politibil vil fordele kostnaden for et kjøretøy over tid, og at terskelen for å bytte ut gamle biler da blir lavere.

Leasingavtalene skal gjelde for alle biltyper omfattet av avtalen: Liten og stor patruljebil, hundebil og ressurskjøretøy.

For uniformerte kjøretøyer skal leasingavtalen tilbys for 5 år eller inntil 200.000 kilometer, mens den for sivile kjøretøyer er på 7 år eller inntil 300.000 kilometer.

PFT anslår at leasing vil bli benyttet for mellom 20 og 30 prosent av politiets kjøretøyer i framtiden.

Verdi: 1,2 milliarder

På grunnlag av tidligere avtaler, estimerer PFT at den kommende bilavtalen vil ha en totalverdi på 1,2 milliarder kroner.

Avtalens varighet er 4 år, men kan forlenges med henholdsvis 2 og 1 år, slik at total mulig avtalelengde blir 7 år.

– Fra Politidirektoratet ligger det en overordnet forventning om at politiet skal få avtaler som er kostnadsmessig like gunstige som, eller bedre enn, dagens avtaler. Dette kan vi i hovedsak realisere gjennom tre faktorer: Vurdere totale levetidskostnader, forhandle frem tilstrekkelig kvalitet og gi tydelig kravspesifikasjon på kjøretøyene, sier prosjektleder Tor Arne Ballo i PFT.

Lengre serviceavtale

I kravspesifikasjonen har blant annet varigheten av service- og vedlikeholdsavtalen blitt utvidet, til 7 år og 300.000 kilometer.

Det stilles nå også krav til både hvit og rød belysning av oppbevaringsløsninger på politibilene. Rød belysning introduseres som et alternativ som i mørke omgivelser ikke vil ødelegge nattesynet.

Videre er det stilt flere nye HMS-relaterte krav. Blant annet skal sikkerhetsvegg/gitter mellom bagasjerom og kupé, ved en kollisjon tåle ti ganger vekten av det som som skal plasseres i bagasjerommet.

Det stilles også krav til at alt ettermontert utstyr skal være montert, plassert og konstruert på en slik måte at det ikke utgjør vesentlig risiko for skader på personer ved en eventuell ulykke.

Ettermontert polisiært utstyr skal heller ikke gi vesentlig endring i støynivået i kupéen.

Frist i august

PFT opplyser i konkurransegrunnlaget at de ønsker færrest mulig leverandører, «for å etablere et tett samarbeid for effektiv produksjon, levering og drift av patruljekjøretøy».

Fristen for å levere inn tilbud, er satt til 19. august, mens valget av nye biler skal gjøres innen utgangen av 2019.

– Vi har jobbet tett med både brukere og hovedverneombud i forkant av utlysningen Vi har fått viktige innspill underveis og forventer at den detaljerte kravspesifikasjonen vil gi godt tilpassede kjøretøy i tilbudene, sier Ballo.

De nye politibilene vil sannsynligvis være tilgjengelige for politidistriktene i løpet av høsten 2020.

Powered by Labrador CMS