Iver Aage Iversen, leder av valgkomiteen i Politiets Fellesforbund (PF).
Iver Aage Iversen, leder av valgkomiteen i Politiets Fellesforbund (PF).

Hvem skal lede Politiets Fellesforbund?

Valgkomiteen er i gang før høstens landsmøte i Politiets Fellesforbund (PF). De ønsker kandidater til vervene.

Publisert Sist oppdatert

Valgkomiteens leder Iver Aage Iversen har trommet sammen PFs valgkomité i forkant av høstens PF-landsmøte i Bodø i november.

Høstens valg er det første ordinære valget etter valget som skjedde på landsmøtet i Molde høsten 2012. Dermed er alle posisjoner valgt av landsmøtet er på valg. Det innebærer hele forbundsstyret, og landsmøteoppnevnte utvalg.

− Vi går bredt ut, og oppfordrer PF-medlemmer til å komme med forslag til gode tillitsvalgte til nasjonale verv. Ta gjerne kontakt med lokallagsleder og lokallag, eller eventuelt direkte til oss som sitter i valgkomiteen, sier Iversen til Politiforum.no.

Frist: 6. juni

Han forteller at fristen for å komme med forslag til aktuelle kandidater er fredag 6. juni. Iversen ønsker heller for mange enn for få forslag til kandidater som bør få plass i sentrale PF-verv.

− Jeg mener at det ikke er viktig at dette er fullt utlærte tillitsvalgte. Vi har en rekke varaplasser som kan fungere som et godt utgangspunkt for å lære. Det som er viktig for oss i valgkomiteen, er at vi får en rik tilgang til kandidater, slik at vi overfor landsmøtet kan foreslå kandidater med ulik bakgrunn og erfaring. Vårt mål er at vi skal foreslå et best mulig mannskap der en rekke ulike interesser skal ivaretas, sier Iversen.

I PFs vedtekter heter det at PFs tillitsvalgte skal bestå av minimum 40 prosent av hvert kjønn.

− Det målet skal vi klare, sier Iversen.

- Gir kompetanse

I forbundsstyret er det ni representanter inkludert leder og nestleder. I tillegg kommer leder av lederutvalget og sivilutvalget som har fast plass i forbundsstyret. Første vararepresentant møter også fast i forbundsstyret, og erfaringen viser at dette også er en gjev plass å forsøke å kapre.

I tillegg skal likestillings og mangfoldsutvalget, samt Politiforums bladstyre velges.

− Har du møtt noen gode tillitsvalgte på din vei, er det ingenting i veien for å foreslå andre enn fra eget lokallag, sier Iversen. Har reklamerer med at det er lærerikt og fagligutviklende faglig å være tillitsvalgt. Det gir en kompetanse som kan brukes mange steder i politiet, særlig i lederstillinger i politiet, hevder Iversen.

Han fremhever at det er givende å kunne være med på påvirke.

− For PF som en maktfaktor i politiet, er det viktig for oss å kunne speile hele det langstrakte landet. Både hva gjelder geografiske og faglig utfordringer, enten man er sivil eller politi, sier Iversen.

Blir godt ivaretatt

Han viser til at det er ingen steder man lærer arbeidslivets spilleregler så godt som tillitsvalgt.

− Dette er kunnskap man ikke så lett finner på noen skole, dette gir en unik kompetanse. Finner du noen som kan tenke seg å gjøre en innsats, tar vi godt vare på våre tillitsvalgte. PFs tillitsmannsopplæring lover og sentrale regelverk er svært god. Det samme er opplæringen vi tilbyr innen forhandlinger, sier Iversen.

I tillegg til Iversen, består valgkomiteen av Oddvar Solheim, Svend Martin Bjelland , Roger Fjellin, Marita Biesmans, Lilly Iversen, Lena Jonassen, Maiken Lade og Jan Tore Hagnes.